Ønsker du å bli brannkonstabel? Søk på stilling som aspirant!

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Politi, brann og toll

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommuner. TBRT’s visjon er trygghet for alle – hver dag. Vi har nå behov for flere ansatte i beredskapsavdelingen i Trondheim.

 

Arbeidsoppgavene vil bestå av vaktberedskap, brannbekjempelse og arbeid ved andre ulykker, drift og vedlikehold av utstyr, øvelser og annet.

 

Vi ønsker allsidige vaktlag med en bred sammensetning og søker derfor spesielt etter:

 • Kvinner
 • Personer med minoritetsbakgrunn, ulike språk og kulturer
 • Erfaring og kompetanse innen maritim/teknisk
 • Erfaring og kompetanse innen psykiatri
 • Erfaring og kompetanse innen teknologi

 

Krav til kvalifikasjoner: 

Kvalifikasjoner må være oppfylt på søknadstidspunkt dersom ikke annet er angitt. 

 • Førerkort klasse B i minimum 2 år sammenhengende. 
 • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest ved tilbud om stilling. 
 • Må kunne fremskaffe godkjent helseattest (ikke eldre enn 6 mnd) på testene. 
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig. 
 • Må være svømmedyktig. 
 • Må være fysisk og psykisk skikket, herunder ha god høydetoleranse og ikke klaustrofobi.
 • Må ha holdninger som er forenelige med TBRT’s verdier. 
 • Generell studiekompetanse eller relevant fagbrev. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Arbeidserfaring, tilsvarende 4 års 100% stilling, stilles som ett minimum.

 Det vil også bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne og positiv innstilling 

 

Beredskapstjenesten er organisert med skiftordning fordelt på fire brigader, der arbeidstiden gjennomsnittlig er 42 timer pr. uke. 

 

Aspiranter som tilsettes følger et utdanningsløp og forplikter seg til å gjennomføre yrkesutdannelsen som kreves for å bli brannkonstabel. Utdanningsløpet innebærer to års systematisk internopplæring som avsluttes med grunnkurs ved Norges brannskole. I TBRT vil aspirantene få internopplæring på dagtid i 3 måneder. Etter endt grunnkurs går aspirantene over til stilling som brannkonstabel. 

 

Alle som får tilbud om stilling, forplikter seg til å ta førerkort klasse C innen prøvetiden på 6 måneder. Kurset tas på fritiden for egen bekostning.

 

Stillingene som aspirant avlønnes pr 01.05.2021 mellom kr. 312.000,- og kr. 419.400,- pr år ut fra oppnådd lønnsansiennitet. I tillegg kommer tariffestet tillegg på kr. ca 105.000,- pr år når aspirantene går inn skiftordning.

 

Et antall søkere vil bli innkalt til seleksjonsdager med testing i uke 17. Intervju vil foregå i uke 18. For mer informasjon: www.tbrt.no.