Økonomisjef

Krødsherad kommune

Krødsherad kommune hadde ved siste årsskifte 2.219 heltidsinnbyggere, og et stort antall fritidsinnbyggere fordelt på om lag 2.500 hytter og leiligheter. Det er for tida stor byggeaktivitet på Norefjell, og høye ambisjoner for en videreutvikling av Norges mest sentrale høyfjell. Tettstedet Krøderen har en stolt industritradisjon, og Noresund er kommunes handelssenter. Begge tettstedene har offensive vel-foreninger, og disse er svært viktige som nav i samfunnsutviklingen. Bygda omkranser vakre Krøderfjorden som er en viktig ressurs både for våre innbyggere og reiselivsproduktet. Kommunen definerer seg sjøl som utviklingspartner for næringsliv og innbyggere, og har stort fokus på samskaping.

 Økonomisjef 100 % fast stilling.

Vår solide økonomisjef velger nå å pensjonere seg, og vi søker i den forbindelse etter en målrettet, ambisiøs og folkelig økonom - som også liker å engasjere seg i andre fagområder. Stillingen rapporterer til leder for service og administrasjon, og er en del av kommuneområdet som håndterer organisasjonens indre liv. Som leder i organisasjonen med «Vertskap i Verdensklasse» som visjon forventes det en svært godt utviklet samhandlingskompetanse både eksternt og internt. Hovedgrepet for å generere kapasitet og sikre framdrift på tverrfaglige prosjekter er en utstrakt bruk av team. Det betyr at du vil få god mulighet til å engasjere deg i prosjekter og oppgaver som ikke naturlig faller innunder ditt ansvarsområde.

Som leder i Krødsherad forventes det at du tar et helhetlig ansvar for kommunens samlede virksomhet. Som økonomisjef kommer du tett på både politisk nivå, innbyggerne og øvrige aktører, og må like disse vekslingene og nærheten til det virkelige livet i kommunen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for kommunens budsjett og årlige budsjettprosess samt regnskap og årsavslutning
 • Strategisk planlegging, systematiske forbedringer, organisasjonsutvikling og tilrettelegging av effektiv drift
 • Forvaltning av kommunens finansielle aktiva og passiva
 • Faglig ansvar for økonomiplanprosessen og periodisk rapportering
 • Ansvar for at politiske vedtak innen områdene iverksettes og følges opp

Vi søker deg som har:

 • Økonomikompetanse fortrinnsvis på masternivå
 • Evner å skape entusiasme, begeistring og oppslutning
 • Leder gjennom tillit og dialog
 • Kunnskap om digitalisering og automatisering, erfaring fra personalledelse
 • Byr på deg sjøl og egen kompetanse
 • Kan vise til gode og relevante resultater
 • Liker strategiarbeid samtidig som du evner å være operativ
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk samt kommunal finansforvaltning er en fordel
 • God rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet
 • Analytisk og systematisk tilnærming

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:

 • Faglig og personlig utvikling innenfor et hektisk og utfordrende fagområde
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger