Detaljer

Spørsmål rettes til

Trond Matre
tlf: 91 86 62 09


ØKONOMIMEDARBEIDAR/ AUTORISERT REKNESKAPSFØRAR

FADNES REKNESKAP AS har 4 tilsette og kontor­lokale sentralt på Voss. Grunna aukaaktivitet søkjer me for snarleg tilsetjing
økonomimedarbeidar/autorisert rekneskapsførar

Kundegrunnlaget ligg innanfor dei fleste bransjane i Voss og nærområda. Arbeidsoppgåvene kan tilpassast søkjaren si utdanning og erfaring, og me vil legge vekt på å få ein mest mogleg variert ­arbeidskvardag for vår nye medarbeidar.

Det er ynskjeleg med praktisk erfaring frå til­svarande arbeid, og at ein jobber strukturert og systematisk mot aktuelle tidsfristar. Dersom du ikkje er autorisert rekneskapsførar, men har kort veg fram til å verta det, vil me svært gjerne at du søkjer. Eigarskap i selskapet kan òg verta aktuelt på sikt.

Dersom dette høyrest interessant ut, send søknad med CV innan 13.8. til trond@fadnesrekneskap.no. For evt. spørsmål kan dagleg leiar Trond Matre ­nåast på tlf. 918 66 209.

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater