• Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6480, AUKRA
  AUKRA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5177741
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Aukra kommune

Økonomikonsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Økonomiavdelinga i Aukra kommune har ledig stilling som økonomikonsulent i 100% fast stilling.

OM EININGA
Økonomiavdelinga har fagleg ansvar for oppgåver knytt til økonomi, budsjettering, rapportering, finansforvalting, innkjøp, innkrevjing og løn. Avdelinga har ansvar for prosess og utarbeiding av budsjett og økonomiplan med handlingsdel, analyser og årsrapport. Avdelinga driftar kommunen sitt system for verksemdstyring, «Framsikt». Kommunen sitt eigedomsskattekontor er og plassert i økonomiavdelinga.

Økonomiavdelinga bidreg aktivt til at kommunen skal nå sitt mål om ei berekraftig økonomisk utvikling.

Tilsett i stillinga vil få oppgåver knytt til:
• Dagleg føring av rekneskap
• Avstemming, dokumentasjon og kvalitetssikring av rekneskapen
• Månads- og årsavslutning av rekneskapen.
• Faktura inn til organisasjonen
• Fakturering
• Økonomisk planlegging, og utarbeiding av Budsjett og økonomiplan
• Rapportering økonomi og budsjettoppfølging
• Opplæring, rådgjeving og støtte til interne einingar/avdelingar
• Vidareutvikling av arbeidsprosessane knytt til rekneskap og økonomisk internkontroll
• Andre driftsoppgåver på avdelinga

KRAV TIL SØKJAR
Utdanning på Bachelornivå innan økonomi, rekneskap, revisjon eller administrasjon. Det er ønskjeleg med erfaring frå arbeid med budsjettering/rekneskap/økonomistyring.

Det vil bli lagt vekt på søkjaren si samla kompetanse og om søkaren er personleg eigna for stillinga.

Søkjar må ha god skriftleg og munnleg framstillingsevne, og god IT-kompetanse.

Vi ønskjer oss ein medarbeidar som:
• er analytisk, og har interesse og evne for tal og økonomistyring
• er nytenkande, nysgjerrig og set seg raskt inn i nye oppgåver
• jobbar strukturert, er nøyaktig og løysingsorientert
• har blikk for dei viktige detaljane og ser heilskap og samanheng av desse
• kan jobbe sjølvstendig og effektivt, og levere innan gitte tidsfristar
• samarbeider godt med andre, er fleksibel og jobbar godt i ein hektisk kvardag.
• deler eigen kompetanse og ser og verdsett andre si kompetanse.
• Er positiv og omgjengeleg, og ønskjer å være ein bidragsytar til det gode arbeidsmiljøet vårt

Vi tilbyr
• Interessante og utfordrande oppgåver nær administrative og politiske vedtaksprosessar
• Eit godt fag- og arbeidsmiljø
• Anledning til fagleg fordjuping og vidareutvikling av eige arbeidsfelt
• Løn etter avtale
• Fordelaktige pensjons- og forsikringsordningar
• Fleksibel arbeidstid
• Sporadisk heimekontor etter avtale


PRØVETID
Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd.

MANGFALD
Aukra kommune er opptatt av mangfald, og vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss uansett
alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Aukra kommune er IA-verksemd, og vil legge til rette for søkarar med redusert funksjonsevne.

SØKARLISTE
Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i
søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge.

SØKNAD SENDAST
Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling"

Søknadsfrist 30. mai 2023

Kontaktperson
Erna Lovise Varhaugvik, Økonomisjef, tlf: 97560733 eller på e-post: erna.lovise.varhaugvik@aukra.kommune.no
 

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  30.05.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6480, AUKRA
  AUKRA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5177741
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune