Ledig stilling

Kongsberg Gruppen

Obsolescence Manager

Holdingselskaper

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, våpenstyringssystemer, overvåkning, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.


Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS, som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonsprodukter/systemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Våre systemer er levert til over 50 nasjoner og er verdensledende i både teknologi og markedsandeler. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.
I Product Management har vi et overordnet ansvar for å styre divisjonens produkter gjennom strategier og produktplaner som videre utløser produktutvikling og -forbedringer.

Product Life Cycle Management er en avdeling i Product Management og ivaretar blant annet divisjonens behov for støtte, forvaltning og videreutvikling av produktporteføljen.
Nå ønsker vi å styrke bemanningen med en Obsolescence Manager for våre våpenstasjons-, tårn- og forsvarskommunikasjonsprodukter.

Noen av arbeidsoppgavene vil være:

• Motta, registrere og følge opp innkommende obsolescence saker.
• Utføre obsolescence risk assessment på porteføljenivå
• Støtte utarbeidelse av beslutningsunderlag for Lifetime Need Buys (LNB)
• Støtte utarbeidelse av obsolescence rapporter
• Forvalte divisjonens porteføljeoversikt
• Holde oversikt over allokerte LNB komponenter

Hvem er du:

• Utdannelse fra høgskole eller universitet innen elektronikk eller tilsvarende er en fordel.
• Strukturert og systematisk og like å skape orden og oversikt.
• Kompetanse og erfaring i bruk av databaseverktøy og gjerne innenfor konfigurasjonsstyring.
• Erfaring innen Obsolescence Management, Product Life Cycle Management eller tilsvarende er en fordel, men ikke et krav
• Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner i norsk og engelsk
• Søker må kunne klareres og autoriseres til H/NS

Vi kan tilby:
• En variert og spennende stilling som gir deg inngrep med hele divisjonens produktportefølje.
• Et uformelt miljø med høy faglig kompetanse, hvor den enkelte gis gode utviklingsmuligheter.
• Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser.
• En bedrift som vil satse på din personlige og faglige utvikling med både teknisk og administrativ karrierevei.
• Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Stillingen krever plettfri vandel og norsk sikkerhetsklarering. Les mer om stikkerhetsklarering på Nasjonal sikkerhetsmyndighet sine nettsider.
Vi gjør oppmerksom på at vi behandler søknader fortløpende.

Ikke nøl med å ta kontakt med Terje om du har spørsmål til stillingen!