Nyutdannet og interessert i prosjektledelse og risikostyring?

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Det siste året har Folkehelseinstituttet fått mer oppmerksomhet enn noen gang før. Pandemien har vist oss hvor sentral vår rolle som kunnskapsformidler i Norge faktisk er, og viktigheten av vårt samfunnsoppdrag er tydeligere enn noen gang før. Det mange ikke vet er at bak kulissene er Folkehelseinstituttet også en innovativ og kompetanserik IT-organisasjon.

Område for Helsedata og digitalisering er ett av fem hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området har avdelinger i Oslo og Bergen. Vi arbeider med modernisering og utvikling av infrastruktur for kunnskap, har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank, legemiddelstatistikk, IT, e-helse og digitalisering. 

Området for Helsedata og digitalisering har 11 avdelinger og Rådgivning e-helse er en av disse. Avdelingen har ansatte med kompetanse fra prosjektledelse, konseptutredninger, prosessutvikling, virksomhetsarkitektur, funksjonell arkitektur, systeminnføring, endringsledelse og porteføljestyring.

Det opprettes nå et nytt team for å støtte videreutviklingen av digitaliseringsprogrammene. Stillingen som prosjektsupport er nyopprettet, og den rette kandidaten vil få gode muligheter til å forme stillingen. Stillingen har videreutviklingsmuligheter for deg som ønsker å bli prosjektleder på sikt, og nyutdannede oppfordres til å søke. Stillingen er midlertidig for en periode på 18 måneder, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Ha totaloversikt over prosjekt- og produktporteføljene og arbeide spesifikt med risikostyring. Støtte og samarbeide med programlederne.  

 • Følge opp prosjektledere og produkteiere, innhente status og bistå ved behov  
 • Utarbeide risikovurderinger, foreslå risikoreduserende tiltak, samt oppfølging av disse  
 • Støtte programlederne gjennom å utarbeide gode beslutningsgrunnlag, rapporter og oversikter 
 • Bistå programlederne i gjennomføring av programstyremøter, herunder møteinnkallinger, referater med mer 

Kvalifikasjoner:

Krav:

 • Høyere relevant utdannelse, minimum bachelorgrad  
 • Gode ferdigheter med bruk av Microsoft Office, herunder Word, Excel, PowerPoint  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  

Ønsker:

 • Kunnskap om prosjektledelse
 • Kunnskap om risikoanalyse og usikkerhet  
 • Relevant erfaring fra tidligere arbeidssted, internships, organisasjon eller liknende  
 • Interesse for e-helse, teknologi og digitalisering  

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Selvgående og initiativrik  
 • God evne til å sette seg inn i nye problemstillinger, og å lære seg nye arbeidsverktøy 
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Et fagmiljø med fokus på kontinuerlig kompetanseheving og bruk av det siste tilgjengelige av ny teknologi 
 • Dyktige medarbeidere, hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor Folkehelseinstituttet 
 • Stillingene er plassert som rådgiver, lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse  
 • Fleksible arbeidstidsordninger og kortere arbeidsdager om sommeren (7 timer)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Vi holder til i moderne lokaler ved Myrens verksted rett ved Akerselven