Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nynorskpraktikant

NRK Nynorsk mediesenter i Førde søkjer etter samfunnsengasjerte ungdomar som brukar nynorsk og vil bli journalistar. Vi gjev opplæring og praksis i journalistikk og nynorsk som mediespråk for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium. Det 32. praktikantkurset byrjar 6. januar og er ferdig 30. juni 2020. Det er fem plassar på kullet. Til denne tid har vi lært opp 150 nynorskpraktikantar. 53 prosent av dei arbeider i media, 37 prosent i NRK. Les meir: NRK Nynorsk mediesenter

Vi samarbeider med Nynorsk avissenter i Mediehuset Firda. Dei driv ei tilsvarande opplæring for avis og nett, og lyser ut det 14. kullet med same søknadsfrist som oss.

Arbeidsoppgåver
Det er ei svært praktisk opplæring etter lære-med-å-gjere-det-metoden. Praktikantane lagar saker for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium i den daglege produksjonen i redaksjonen.
Praktikantane lærer kva som er ei sak, å ta sjølvstendige val og arbeide under tidspress, med rettleiing frå faglærarar og kollegaer i NRK Sogn og Fjordane og andre NRK-redaksjonar.
Praktikantane må lære dei arbeidsverktya NRK brukar.

Kvalifikasjonar
For å bli nynorskpraktikant må du vere nynorskbrukar og ha lyst til å bli journalist. Vi tek inn folk med ulike bakgrunnar og utdanningar, men det er eit minstekrav at du har fullført den vidaregåande skulen.
Vi leitar fyrst og fremst etter talenta.
Vi ynskjer søknader som fortel noko om søkjarane og kvifor dei søkjer. Det er viktig å legge attestar og vitnemål ved søknaden. Det er på grunnlag av søknadar, attestar og vitnemål vi kallar inn til intervju, språk- og studiotest. Det er ynskjeleg at praktikantane har førarkort.

Personlege eigenskapar
Vi leitar etter samfunnsengasjerte og godt orienterte folk, også med fleirkulturell bakgrunn.
Praktikantane må ha stå-på-vilje, like utfordringar og høgt tempo, og ha evne til å samarbeide og dele kunnskap med andre.
Eit levande og godt språk, og evne til å fortelje, er viktig for å bli ein god journalist.

Vi tilbyr
Seks månader løna opplæring og praksis i journalistikk og nynorsk som mediespråk for nett, radio, fjernsyn og sosiale medium.
Aktive NRK-journalistar som lærarar og spennande gjesteførelesarar.
Det er ingen garanti om arbeid etterpå. Men etter avslutta opplæring skal nynorskpraktikantane bli rekna som interne søkjarar i NRK i tre år. Ved tilsettingar skal dei ha prioritet til stillingar dei er fullt ut kvalifiserte for.

 
Stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 75.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier