NRK søker erfaren UX-designer til innlogging og publikumsinteraksjon

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK har en ambisjon om å binde innholdstilbudet vårt sammen og skape en personlig tilpasset opplevelse på tvers av NRK TV, NRK Super, NRK Radio, NRK.no, og Yr. Ved å bli bedre kjent med hver enkelt bruker kan vi tilby en smartere og mer relevant NRK-opplevelse for den enkelte, samtidig som vi oppfyller målet om å skape felles opplevelser, utfordre og utvide folks horisont.

Vi ønsker å synliggjøre fordelene man har som innlogget NRK-bruker i større grad enn i dag, og aktivere flere til å lage seg en brukerprofil. Vi er godt i gang med å jobbe med innlogging, anbefalinger, hukommelse, og annen personalisering i publikumsproduktene våre, men mangler deg som vil sikre at brukeropplevelsen henger sammen på tvers av disse.

Vi søker en erfaren, systematisk, og kreativ UX-/interaksjonsdesigner med solide prosesskunnskaper i en kontekst av et stort, mangfoldig og krevende publikum, utfordrende problemstillinger, og mange interne interessenter.
 
Som designer i produktteamet Personalisering vil du arbeide med å skape en helhetlig opplevelse av innlogging, anbefaling og publikumsinteraksjon på tvers av NRKs publikumsprodukter. Du vil utarbeide prinsipper for hvordan innlogging presenteres, sikre naturlig flyt og overganger basert på hvor brukerne kommer fra og hvor de skal, og delta i arbeidet med konsept og plan for hvordan innlogging skal synliggjøres og aktiveres.

Du vil også være involvert i arbeidet med publikumsinteraksjon som er NRKs satsning på å samle og engasjere publikum i forbindelse med eventer, som MGP og Maskorama. Dette er en viktig del av det å sikre NRK flere innloggede brukere, som igjen gjør at vi kan levere personaliserte tjenester tilpasset folks smak og interesser. Dette skal sikre at publikum får det beste ut av NRK.
 
Du vil i denne jobben få en bred kontaktflate i NRK, og samarbeide på tvers av både utviklingsteam, fagfelt, og redaksjonelle miljøer med produktutvikling, publisering, kommunikasjon og innhold.

Arbeidsoppgaver:

  • Prosessledelse 
  • Brukerinnsikt
  • Konsept- og strategiarbeid 
  • Design av brukergrensesnitt 
  • Prototyping og brukertesting
  • Tjenestedesign

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som er faglig sterk, som drives av å stadig kunne forbedre deg og som har en brennende interesse for å skape bedre brukeropplevelser. Du er idérik og innovativ, men samtidig pragmatisk, og kan raskt løse oppståtte problemer og situasjoner. 

Du har en bachelor eller mastergrad innen design, fortrinnsvis interaksjonsdesign. Du har minimum fem års relevant arbeidserfaring og god kjennskap til tjenestedesign. Du har teknisk innsikt og selvsagt et godt øye for det visuelle. NB: Du må legge ved referanser til relevante arbeidsprøver i søknaden for å bli vurdert. 

Personlige egenskaper:

Vi forutsetter at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt en genuin interesse og entusiasme for å jobbe med teknologi og innhold. I tillegg har du ambisjoner for din egen faglige utvikling.

Vi tilbyr:

 

Om produkt- og teknologiutvikling i NRK 
Produkt- og teknologiutviklingsmiljøet i NRK består av omtrent 370 medarbeidere som designer, utvikler, forvalter, og drifter NRK TV, NRK Super, NRK Radio, Yr, og NRK.no, samt interne systemer.

NRK er mer enn en mediebedrift. Mer enn en jobb. Vi har et tydelig samfunnsoppdrag som går ut på å dekke demokratiske, sosiale og kulturelle behov i det norske samfunnet. Dette gjenspeiles i alt vi gjør, hvordan vi prioriterer og hvordan vi forholder oss til publikum. 

Som designer i NRK vil du være en del av et større fagmiljø på 70 dedikerte og dyktige fagpersoner som jobber med å designe publikumsproduktene til NRK og interne systemer, samt grafisk innholdsproduksjon og visuell profilering av NRKs mange merkevarer på mange ulike plattformer.

Et av Norges beste miljøer 
NRK har de siste årene blitt kåret til en av landets beste arbeidsplasser i medie- og kommunikasjonsbransjen. Det er ikke tilfeldig. At du skal trives er helt sentralt i NRKs filosofi. Det lønner seg på alle måter. Hvorfor folk liker seg hos NRK finnes det flere grunner til. Mange trekker frem fellesskapet.

I NRK finner du stort mangfold. Både faglig, kulturelt og sosialt. Her finner du mange populære arenaer der vi møtes for å oppleve, trene, diskutere, feste, spille eller helt andre ting. I tillegg arrangeres det flere faglige arrangement som spennende innovasjonsdager, fagdager, pitche-dager, førpremierer, seminar og konferanser. Der vi høster og deler kunnskap og diskuterer fag.

Hva vi tilbyr 
Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får jobbe fritt og kvalitativt, med innovasjon, utvikling og egenutvikling. Du får stor frihet til å forme din egen hverdag. Du får mulighet til å samarbeide i tverrfaglige team med svært dyktige medarbeidere. Og ta del i fellesskapet hos et av landets beste arbeidsmiljø. Vi er ikke lønnsledende, men tilbyr konkurransedyktige betingelser, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, og velferdstilbud.