NRK Sápmi søker journalister som er sultne og på hugget 

Norsk rikskringkasting AS

Media, informasjon og PR

NRK Sápmi trenger deg som vil sette nasjonal dagsorden fra samisk virkelighet til nett, sosiale medier, tv og radio.

Du lager nyheter slik at unge føler seg hjemme og forstår vårt innhold.

Du brenner for å lete frem egne saker.

Vi ansetter nå tre nyhetsjournalister til faste stillinger - startdato så snart du kan.

Les annonsen på lulesamisk - lågå julevsábmáj.

Arbeidsoppgaver:

 • Jobbe fram nyhetshistorier først og fremst til nett, der vi treffer publikum og setter dagsorden
 • Rapportere direkte på radio og tv
 • Arbeidet innebærer helge-, kvelds- og turnusjobbing 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning eller erfaring
 • Beherske nyhetsjournalistikk, spesielt på mobil, nett og sosiale medier 
 • Det er en fordel om du kan video- og bilderedigering 
 • Må kunne ett av de samiske språkene både muntlig og skriftlig - vi oppfordrer spesielt sør- og lulesamiskspråklige til å søke
 • God kjennskap til de samiske språkene, kultur og samfunnsliv 

Personlige egenskaper:

 • God til å samarbeide, og utvikle ideer i samarbeid med andre 
 • Teft for nyheter, og kunne presentere på en spennende måte 
 • Jobbe raskt, også under press  
 • Motivert, engasjert og bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Å jobbe med saker som setter spor og styrker de samiske språkene, identitet og kultur.
 • Mulighet til å jobbe med nye fortellermåter og jobbe med dyktige og hyggelige kolleger 
 • Å jobbe i et lærende arbeidsmiljø som bruker mye tid på å diskutere, utvikle  og evaluere sakene fra idé til ferdig resultat


Arbeidssted:

Vi ønsker fortrinnsvis journalistene til Karasjok, Bodø, Hamarøy, Alta og Trondheim, men andre kontorsteder kan vurderes. Kontorstedet er i NRKs lokaler.

 

Om NRK Sápmi:
NRK Sápmi er den samiske urfolksdivisjonen i NRK. NRK Sápmis hovedoppdrag er å lage innholdstilbud til den samiske befolkningen, men divisjonen skal også bidra til kunnskap og informasjon om det samiske samfunnet til den øvrige befolkningen.

NRKs samiske innhold og publisering skal være et forbilde i verden for hvordan et mediehus styrker et urfolks språk og kultur.
 
Om NRK:
NRK skal styrke demokratiet, samle og engasjere alle som bor i Norge.  Våre grunnleggende verdier er åpen, modig og troverdig. For å lykkes med det omfattende allmennkringkasteroppdraget vi har fått, trenger vi medarbeidere med forskjellig erfaring og bakgrunn.

Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold som treffer hele Norges befolkning?

NRK er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.