Detaljer


NRK Kvääni hakkee uutta työntekijää

NRK lujittaa tarjousta kvääniile/norjansuomalaisile, ja tarvittee sinua kuka saattaa löytäät ja laittaat net tärkeät histuuriat meän nasjunaalisen minoriteetin ympäri ja eestä.
Met tarjoamma yhen fastan stillingin yhele reportterile kuka tekkee työtä meän nettisivun kans, nrk.no/kvensk. Nettisivula oon sekä artikkelit, äänet ja videot kvääniksi ja norjaksi.

NRK Kväänin ympäri
Tämä oon NRKn jokapäivälinen tarjous kvääniile/norjansuomalaisile, mikä oon yksi Norjan minoriteettiroikista. Meän työ oon laittaat sisälystä kvääniväkeä varten, ja jakkaat tietoa ja informasuunia muile norjalaisen samfynnin ihmisille.   

 Luje tämän annonsin norjaksi

Työtehtävät

Nostaat esile uutisia ja muita hyviä histuurioita mikkä oon publikumile interessantit ja mikkä laittava agendan.

Kvalifikasuunit

Relevantti koulutus eli kokemus oon toivottu, mutta tämä ei ole vaatimus
Pittää saattaat puhuat ja kans mielelä kirjottaat kvääniä. Jos saatat suomen kieltä, saatama kans ottaat sen huomihoon.
Pittää tunteat hyvin kväänin/norjansuomalaisten kulttuuria ja samfynnielämää
Pittää saattaat uutisjournalistikkia, eriliikasesti mobiililla, netissä ja sosiaalisissa meedioissa (annama opetusta jos oon tarvet) 
Se oon etu jos sinula oon kokemus video ja -kuvaredigeeringin kans 

 

Persunalliset ominaisuuet

Työtelet ittenäisesti, mutta olet kans hyvä tekemhään yhtheistyötä, ja kehittämhään ideoita yhtheistyössä muitten kans
Sinula oon kyky löytäät uutisia ja hyviä histuurioita, ja muistela nämät jännittävälä tavala
Motiveerattu, engasjeerattu ja olet myötä luomassa hyvvää työmiljöötä

 

Met tarjoamma
Saat työtelä asioitten kans mikkä laittava jäljen ja lujittava kväänitten/norjansuomalaisten kieltä, kulttuuria ja identiteettiä
Journalistikin ja teknikin opetusta jos siihen oon tarvet.
Meän työmiljöössä saatat oppiat paljon, ja sinula oon flinkit ja mukavat kollegat
Työpaikka Tromssassa, Alattiossa eli Vesisaaressa
 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater