Norsk statistikk skal ha høy kvalitet og stadig bli bedre. Vil du bidra?

Statistisk sentralbyrå - SSB

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for metoder søker inntil to medarbeidere for å styrke arbeidet med kvalitetssikring av offisiell statistikk. Seksjonen har ansvar for utvikling og bruk av statistiske metoder i SSB, og for SSBs sentrale kvalitetsarbeid. SSB har et ansvar for kvalitet i egen statistikkproduksjon og hos andre produsenter av all offisiell statistikk. Dette er et arbeid vi nå vil styrke.

Vi søker etter deg som vil delta i kvalitetsteamet vårt. Stillingen skal bidra til å utvikle kvalitetsarbeidet i SSB og hos andre produsenter av offisiell statistikk. Du vil blant annet oppsøke statistikkprodusenter for å gjennomgå statistiske produksjonsprosesser, fremme orientering mot brukerbehovene, rapportere avvik fra kvalitetskrav, foreslå tiltak som retter opp avvikene og dokumentere arbeidet. Du skal også jobbe med å utvikle og implementere metoder for å måle kvalitet. Vi ønsker at du er systematisk og analytisk, og du har lyst til å jobbe med utvikling og forbedring av statistikkproduksjon. Du må være interessert i offisiell statistikk og ha et engasjement for SSBs samfunnsoppdrag og for kvalitetsarbeid.

Målet med kvalitetsarbeidet er å sikre kvalitet i offisiell statistikk, slik at den tilfredsstiller krav fra eksisterende og nye brukere. Kvalitetskravene er formulert i statistikkloven og arbeidet bygger på Retningslinjer for europeisk statistikk fra Eurostat. SSB samarbeider med internasjonale organisasjoner og statistikkinstitusjoner i andre land om kvalitetsarbeid.

Du kan lese mer om offisiell statistikk og nasjonalt program for offisiell statistikk på ssb.no.


Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle systemet for kvalitet i all offisiell statistikk
 • Utvikle og implementere metoder for å måle kvalitet i offisiell statistikk
 • Implementere systemet og metoder for kvalitetssikring av offisiell statistikk, og følge opp tiltak 
 • Holde kurs, workshops og presentasjoner om systematisk kvalitetsarbeid og kvalitetssikring
 • Bidra til å bygge opp og utvikle et nasjonalt og internasjonalt nettverk for kvalitet i offisiell statistikk
 • Formidle arbeidet gjennom skriftlige rapporter, artikler og presentasjoner

Kvalifikasjoner:

Du har:

 • Utdanning som er relevant for å analysere statistiske produksjonsprosesser, for eksempel utdanning innen statistikk, matematikk, prosesskontroll eller som revisor
 • Utdanning på mastergradsnivå. God og relevant arbeidserfaring kan kompensere utdanningskravet.
 • Evne til å sette deg inn i kompliserte statistiske produksjonsprosesser
 • Sterke analytiske evner
 • Kompetanse i kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • Programmeringskompetanse, helst i R eller Python
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra statistikkproduksjon og/eller revisjon
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid og/eller forbedringsarbeid i produksjonsprosesser
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring fra prosjektarbeid og smidigmetodikk
 • Erfaring med bruk av kvalitative og/eller kvantitative metoder
 • Erfaring med å sette deg inn i ny teknologi og programvare
 • Erfaring med å programmere, helst i R eller Python

Personlige egenskaper:

Du har:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og du trives med å jobbe i team
 • Evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • En analytisk innstilling, og du liker utfordringer
 • Interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling.
 • Evne til å arbeide strukturert, effektivt og resultatorientert.

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt.

Vi tilbyr:

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, kr 468 300 - 715 900 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Muligheter for internasjonalt samarbeid