Detaljer


Prosjekt-/anleggsleder

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Som prosjekt-/anleggsleder vil du få ansvar for drift av et eller flere anlegg. Arbeidsoppgaver vil i tillegg være ukeplanlegging og rapportering, daglige innkjøp og bestillinger, bemanning og ledelse av prosjektteam, styring av underentreprenører, budsjett og regnskap for de ulike prosjekt, kvalitetskontroll og HMS.

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker fortrinnsvis at du har ingeniør eller sivilingeniørutdanning, men hvis du har lang relevant erfaring kan det veie opp for manglende utdanning.

Stillingen vil være lokalisert til våre prosjekter i vårt markedsområde. Det må i perioder påregnes ukependling eller annen turnus.

Søker må beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Vi tilbyr lønn etter avtale, samt ryddige lønnsforhold med pensjonsordning og et godt arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale.


 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater