Detaljer


Nettsjef/Nettdirektør

Midt-Telemark Energi Holding AS(MTE) er morselskapet i et energikonsern. Konsernet består av selskaper innen nett-virksomhet, strømsalg og produksjon, samt eierskap i Midt-Telemark Breiband AS, produksjonsselskapet Norsjøkraft AS og Bø Fjernvarme AS. Nettselskapet har sitt konsesjonsområde i kommunene Nome og Midt-Telemark. Selskapets hovedkontor holder til i moderne lokaler på Ulefoss i Nome kommune. Vi har et utstrakt samarbeid med Skagerak Energi AS, blant annet i forhold til driftssentral og innkjøp.

Nettsjef/Nettdirektør

Utfordrende stilling i en spennende bransje i endring.
Nettsjefen inngår i Midt-Telemark Energi Holding AS sin konsernledelse og rapporterer til konserndirektør. Dersom selskapet blir pålagt å ha egen direktør i nettselskapet som følge av krav fra Norges-vassdrags og energidirektorat (NVE), vil stillingen bli tillagt denne funksjonen.

Stillingsbeskrivelse

 • Delta i ledergruppen
 • Ledelse av den daglige virksomheten i nettselskapet
 • Støttespiller for adm. direktør og ledergruppen
 • Sikre god planlegging og ansvarlig for etterlevelse av prosesser og retningslinjer
 • Lede selskapets satsing på innovative løsninger innenfor områder som digitalisering, bruk av sensorteknologi, bygging av logiske nett og legge til rette for det grønne skifte
 • Ansvarlig for effektiv drift og vedlikehold i nettet
 • Ansvar for dokumentasjon av alle anlegg
 • Beredskapsansvarlig og ansvarlig for havarihåndtering/feilretting innen nettselskapets område
 • Fremme enhetlig praksis og gode helhetlige anleggsløsninger
 • Sikre et godt samarbeid og god kommunikasjon internt og eksternt
 • Motivere medarbeidere slik at hver enkelt og selskapet utvikler kompetanse i tråd med dagens og fremtidens behov
 • Personalansvar for medarbeiderne som inngår i nettselskapet

Målsetting for stillingen

 • Bidra til at selskapet er av de beste når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Sikre selskapets effektivitet og lønnsomhet gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi
 • Trygge og videreutvikle selskapets arbeidsplasser og sikre tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye områder

Ønsket bakgrunn/ formalkompetanse/ kvalifikasjoner

 • Mastergrad/sivilingeniør innen elkraft eller tilsvarende (relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse)
 • Erfaren og drivende leder, helst med erfaring fra tilsvarende stillinger
 • God kunnskap og erfaring innen drift av strømnett
 • God kunnskap i bruk av moderne IT systemer
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper/ledelse og lederstil

 • Ærlig, åpen, tydelig og synlig
 • Evne å se egen enhet i konsernets perspektiv og finne gode helhetlige løsninger.
 • Interesse for fagfeltet og være pådriver for å teste ut og effektivt ta i bruk nye teknologiske løsninger
 • Målrettet, analytisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Fokusert på gjennomføring og effektivitet
 • Tillitvekkende og har gode samarbeidsegenskaper

Vi kan tilby faglige utfordringer i en spennende bransje i sterk endring, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt adm.dir. Jon Arne Mørch-Jonassen i Midt-Telemark Energi Holding AS tlf. 916 39 462.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes innen 15. august 2020 til firmapost@mtenergi.no 

Søknad merkes «Nettsjef/Nettdirektør»