Nautiker

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du opptatt av sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy? Ønsker du å delta i Sjøfartsdirektoratets viktige forebyggende arbeid? Da kan dette være stillingen for deg!

'Seksjon for fritidsfartøy' ligger i 'Avdeling for fartøy og sjøfolk', og driver forebyggende sikkerhetsarbeid rettet mot fritidsflåten. Seksjonen har blant annet det faglige ansvaret for kvalifikasjoner for fritidsbåtførere, inkludert de formelle kompetansekravene som ligger i båtførerbevis, internasjonalt båtførersertifikat (ICC), fritidsskippersertifikat (D5L/A), samt det kommende høyhastighetsbeviset. Seksjonen har videre det nasjonale ansvaret for å ulykkesregistrering knyttet til ulykker, og driver omfattende holdningsskapende arbeid, blant annet på områdene vestbruk, alkohol, fisketurisme, høyhastighet, oppmerksomhet, undervisning, kompetanse, mv. Seksjonen har også fokus på sikre fartøy og har blant annet ansvar for regelverket knyttet til CE-merking av fritidsfartøy. 

Vi har nå et ledig vikariat som foreløpig løper til 31. desember 2022 - med gode muligheter for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

Du vil ha fagansvar knyttet til utdannings- og kompetansekrav for førere av fritidsbåt. Dette inneholder for eksempel:

 • kompetansekravene knyttet til båtførerbevis, internasjonalt båtførersertifikat (ICC), fritidsskippersertifikat (D5L/A) og det kommende høyhastighetsbeviset.
 • godkjenning og oppfølging av skoler/kurstilbydere
 • revisjon/vedlikehold av pensum og opplæringsplaner
 • regelverksarbeid knyttet til sikker bruk av fritidsbåt
 • oppfølging av samarbeidspartnere

I tillegg til vanlig saksbehandling, vil det være aktuelt å skrive artikler til nettsider, båtmagasiner og andre medier. Samtidig vil stillingen kunne innebære både prosjektledelse og det å skulle stå på en scene foran større forsamlinger for å dele viktige budskap.

Videre vil du bidra i seksjonens øvrige forebyggende arbeid rettet mot å trygge liv, helse, miljø og materielle verdier.   

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha nautisk utdanning til å minst kunne løse ut D3-sertifikat
 • Relevant erfaring knyttet til seksjonens fagområde vil bli vektlagt
 • God erfaring i bruk av digitale verktøy
 • Gode kommunikasjons- og framstillingsevner, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. 

Personlige egenskaper:

Sjøfartsdirektoratet er en dynamisk arbeidsplass der stadig nye oppgaver er en del av hverdagen. Det er derfor viktig at du kan ta utfordringer på strak arm, og raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger.

Som nautiker på seksjon for fritidsfartøy må du ha interesse for fritidsbåter og trygghet til sjøs. Vi ser etter en kollega som; tar initiativ, er ansvarsbevisst og kan løse arbeidsoppgavene sine i en ellers travel hverdag på en selvstendig, systematisk og nøyaktig måte. Det er også viktig for oss at du er liker å finne løsninger på aktuelle problemstillinger sammen med andre.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, spesielt innen autonomi og nye energibærere. I tillegg har vi et særskilt fokus på digitalisering av tjenester opp imot næringen og interne prosesser.  

Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode: '1087 overingeniør' - brutto årslønn kr. 493.000 - 599.000. 

For særskilt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode og høyere lønn vurderes.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud - for eksempel foreninger, bedriftsidrettslag og treningsrom

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.
For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby - se under "Jobb hos oss" på våre nettsider