Nautiker

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du erfaring fra sjøen, brenner for det maritime Norge og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan det være dette er stillingen for deg!

I Sjøfartsdirektoratet fører Avdeling for fartøy og sjøfolk tilsyn med norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeider vi hver dag for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.

Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger er en av seks underavdelinger i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Sammen med de andre fartøyavdelingene (fiskefartøy og passasjerskip) kontrollerer underavdelingen dokumentasjon som blir sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging, og drift av skip og flyttbare innretninger.

Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell design og prosjekter med ny teknologi - med mye kontakt mot konsulenter, verft og redere. I tillegg er underavdelingen også aktiv i internasjonalt arbeid, særlig IMO. Lasteskip er en variert flåtegruppe og det er mange spennende prosjekter knyttet til blant annet autonome fartøy, havbruksnæringen og andre spesialfartøy.

Fartøyavdelingene har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med de ulike fartøystypene. Inspeksjoner av skip blir utført av Sjøfartsdirektoratets lokale tilsynskontorer langs kysten og delvis av anerkjente klasseselskap. Inspeksjoner av flyttbare innretninger utføres imidlertid av underavdelingen.

Utlysningen gjelder en fast stilling, hovedsakelig innenfor det nautiske fagfeltet.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig oppfølging av virksomheter med delegert myndighet
 • Kontroll av dokumentasjon på fartøy under bygging, ombygging og innflagging
 • Holdningsskapende arbeid
 • Faglig oppfølging og veiledning av kunder
 • Sammen med fagmiljøet i direktoratet bidra til utvikling av regelverket
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale forum ved behov
 • Bidra til å vurdere risiko og bestemme fokus i vårt kontrollarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Søker må ha utdanning fra universitet, høgskole eller fagskole innen nautikk
 • Oppfylle teoretiske krav til å løse kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1
 • Erfaring fra offiserstilling på lasteskip eller flyttbar innretninger
 • Det er ønskelig med erfaring fra havbruksindustrien
 • Kjennskap til norsk - og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratets funksjoner er ønskelig
 • Manglende formell utdanning kan i særlige tilfeller kompenseres med relevant praksis

Personlige egenskaper:

 • Evne til å sette seg inn i nye tekniske og operasjonelle utfordringer.
 • Kundeorientert, løsnings- og resultatorientert, selvstendig og ansvarsbevisst, systematisk og nøyaktig.
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, gode analytiske evner og gode framstillingsevner på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet tilbyr et godt arbeidsmiljø med spennende oppgaver. Vi har stort fokus på ny teknologi, spesielt innen autonomi og nye energibærere. I tillegg har vi et særskilt fokus på digitalisering av tjenester opp i mot næringen og interne prosesser.  

Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskode: '1087 overingeniør' - brutto årslønn kr. 480.000 - 583.000. 

For særskilt godt kvalifiserte søkere kan stillingskode: '1181 senioringeniør' - brutto årslønn 541.000 - 691.000, vurderes.

 • Vi har fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Gode pensjons-, låne- og  og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Kompensert reisetid og betalt overtid
 • Gode velferdstilbud - for eksempel bedriftsidrettslag og treningsrom.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.

For mer informasjon om hva Sjøfartsdirektoratet kan tilby - se under "Jobb hos oss" på våre nettsider