Ledig stilling

Eidsvoll kommune

Nattevaktstilling Frankens

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Vi søker etter fagpersoner, som ønsker en utfordrende og spennende jobb på natt. Du kan være akkurat den vi ønsker å ha med på laget vårt! 

Avdeling Avlastning er en avdeling med ca 47 årsverk fordelt på 2 tjenestesteder og privat avlastning, og er underlagt virksomheten Helse og bistand. Avdelingen gir tjenester til voksne og barn som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål. Avdelingen har spesialkompetanse innen fagområdene utviklingshemming og utfordrende atferd. 

Frankens er hjemmet til 7 mennesker med ulikt bistandsbehov. I tillegg har boligen en avlastningsleilighet. Botilbudet er individuelt tilrettelagt og samsvarer med den enkeltes målsetning. Bemanningsfaktor er i hovedsak 1:1. Bofellesskapet har i dag ca 28 årsverk, sammensatt av fagkoordinator, høyskolepersonell, fagarbeidere og pleiemedarbeidere. Boligen har team rundt den enkelte bruker og jobber etter atferdsanalytiske prinsipper. Alle som jobber på Frankens er like viktige og sammen har vi fokus på å gi gode og forsvarlige tjenester.

Nattevakt stillingen er spesielt beregnet på en beboer, men fellesskap og noe rullering allikevel, med resten av teamet i boligen på natt. 

Vi har følgende ledig stilling:

65% fast stilling, som våken nattevakt i turnus med arbeid hver 3. helg. Ledig pr. oktober 22.

Arbeidsoppgaver:

 • Aktivt bidra til at boligen og avdelingen sine resultatmål oppnås.
 • Yte god kvalitet og ro i bolig på natt
 • Samarbeide med pårørende, verger og andre samarbeidspartnere
 • Ansvar for at oppgaver pålagt av boligleder blir utført
 • Samarbeid med aktuelle instanser
 • Sikre riktig og nødvendig dokumentasjon
 • Sikre en god og forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende lovverk
 • Delta på vergetrening

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier, helsefagarbeider eller annen utdannelse relatert til brukergruppen
 • Erfaring med brukergruppen
 • Erfaring med håndtering av utfordrende atferd
 • Kompetanse innen HOL kap 9, og PBRL kap 4 er en fordel
 • Du er en trygg person å forholde seg til for beboer
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, samt god språkforståelse

Personlige egenskaper:

 • Du har et ekte engasjement for brukergruppen
 • Du er trygg på egen kompetanse 
 • Du er endringsvillig og tørr å tenke nytt
 • Du er god på å bygge relasjoner og er forståelsesfull i møte med tjenestemottakere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Du har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Du jobber målbevisst og systematisk
 • Personlig egnethet vil veie tungt i stillingene

Vi tilbyr:

 • Et miljø med stort engasjement og høy fagkompetanse
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom videreutdanning, eksterne og interne kurs
 • Samarbeide med faglig dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring, både i jobb og pr tiden på fritiden
 • Lønn etter avtale
 • For faste høyskolestillinger i turnus tilbys et funksjonstillegg på kr. 20.000,- i 100 % stilling (avregnes etter stillingsprosent). 

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk misstanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". 


Ønsker kun kontakt med søkere til stillinger.