Ledig stilling

Hamarøy kommune

Næringsrådgiver

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som næringsrådgiver skal du sikre god dialog mellom næringslivet og kommunen. Du skal legge til rette for at eksisterende bedrifter skal kunne videreutvikle seg og få nye virksomheter til å etablere seg i Hábmera suohkan- Hamarøy kommune. Gjennom analyse, strategisk utviklingsarbeid og aktiv dialog med næringslivet, skal du bidra til et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv og øke kommunens næringsattraktivitet. Det er stor frihet i stillingen og den som ansettes må påregne noe reising.

Du vil jobbe i grensesnittet mellom næringsliv, politikk og administrasjon.
Du rapporterer til kommunedirektøren.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagleder næring
 • Overordnet ansvar for strategisk næringsplan samt å iverksette kommunens næringspolitikk i tråd med politiske vedtak
 • Utadrettet kommunikasjon med lokalt næringsliv
 • Ansvar for å tilrettelegge for og utvikle lokalt næringsliv, samt tiltrekke kommunen nye bedrifter
 • Nettverksbygging mellom kommunen og bedrifter
 • Kommunens kontaktpunkt imot næringslivet, sammen med ordfører og kommunedirektør
 • Kommunens kontaktperson inn mot næringsforening og andre naturlige samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole/universitet. Solid relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning, den viktigste kvalifikasjonen vil være oppnådde resultater/erfaring fra tilrettelegging for næringsvirksomhet
 • Godt nettverk innen næringslivet
 • Tillitsvekkende fremtreden, med evne til å kommunisere med ulike næringer og personer
 • Utpreget lagspiller med gjennomføringsevne både individuelt og sammen med «laget»
 • Kjennskap til arbeid i politisk styrte organisasjoner, og kommunikasjon i tilknytning til disse
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Samfunnsengasjert med god evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid, men også kunne jobbe selvstendig.
 • Nøyaktighet og tillitsvekkende fremtreden.
 • Jobben krever presentasjon av saker både internt og eksternt, og vi vil også vektlegge evner til god muntlig og skriftlig framstilling.
 • Være en god bidragsyter til vårt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt.

Vi søker en person med lyst og engasjement til å utvikle Hábmera suohkan- Hamarøy kommune med fokus på næringsliv, arbeidsplasser og attraktivitet. Vi ønsker en næringsrådgiver som kan være en pådriver for å løfte kommunens næringsliv.

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Tilsetting i henhold til gjeldende tariff, lov og avtaleverk
  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  Vi gjør oppmerksom på at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm
  Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.