Detaljer

 • Bedrift
  Ulvik kommune
 • Søknadsfrist
  07.06.2020
 • Sted:
  ULVIK
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  NORSK
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  Ulvik
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2931378
 • Se her for andre jobber fra Ulvik kommune

NÆRINGS- OG REISELIVSJEF

Ulvik herad ynskjer å styrka det lokale utviklingsarbeidet, særleg retta mot turisme og næringsliv. Me søkjer difor no etter nærings- og reiselivssjef i fast 100% stilling. Stillinga er organisatorisk lagt under rådmannen, og skal driva utviklingsarbeid i tett samarbeid mellom nærings- og reiselivet, næringslivsorganisasjonar og kommuneadministrasjonen.

Ansvar og arbeidsoppgåve:

 • Leia og koordinera utviklingsarbeid i Ulvik, herunder turistkontoret 
 • Initiera og fylgja opp delprosjekt
 • Vera ein inspirator og eit bindeledd mellom utviklingsaktørar og offentleg støtteapparat
 • Koordinera utviklingsarbeidet lokalt og vera aktiv deltakar i regional utvikling
 • Rettleia og bistå lokalt næringsliv, nye etablerarar og andre aktørar
 • Saman med heradet og næringslivet profilera Ulvik utad

Me søkjer etter ein person som har:

 • Relevant 3-årig høgskule, gjerne «kaos-pilot»
 • Relevant erfaring og evne til kreativitet, nytenking og innovasjon
 • Erfaring frå utviklingsarbeid er ei føremon
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å motivera, samt knyta og utvikla nettverk
 • Personleg interesse og engasjement for stillinga vert tillagt stor vekt

Me kan tilby:

 • Ei spanande, til dels uavhengig og sektorovergripande stilling med store mogelegheiter for sjølvrealisering og personleg utvikling
 • Løn etter avtale
 • Hjelp til å skaffe bustad

Kontorstad er pt Skeiesvegen 3 i Ulvik. Nærare informasjon om stillinga får du ved å kontakta rådmann Thore Hopperstad på tlf 4000 7158 eller epost thore.hopperstad@ulvik.kommune.no.

Søk elektronisk her. Merk med saksnr 20/258

Søknadsfrist: 7.juni 2020