Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Mottaksoppfølger og kontraktsforvalter

Offentlig forvaltning

Trives du med en variert arbeidshverdag og ønsker å bruke kompetansen din på et viktig samfunnsoppdrag som har innvirkning på enkelt menneskers livssituasjon? Da er stillingen som mottaksoppfølger og kontraktsforvalter i UDI jobben for deg. Hos oss blir du en del av en organisasjon i utvikling, som har et dynamisk og tverrfaglig arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og stort engasjement.  

Regionkontoret på Gjøvik er en del av Mottak- og returprosessen i UDI. Vi er en beredskapsorganisasjon og migrasjonssvingningene har direkte effekt på vårt arbeid ved at vi har ansvaret for innkvartering av asylsøkere. Regionstrukturen med fem regionkontorer er viktige for beredskapen og for å ivareta de lokale samarbeidspartnerne. Som mottaksoppfølger og kontraktsforvalter blir du en del av denne beredskapen, og en sentral oppgave i stillingen er å bidra inn i opp- og nedskalering av mottaksplasser på både operativt og strategisk nivå. Du kommer til å samarbeide med blant annet vertskommuner, statsforvalter og andre etater som eksempelvis helse og politi. I dette samarbeidet blir din oppgave å påse at mottaksbeboerne får tilgang til rettigheter de har i henhold til lovverket. 

UDI drifter ikke mottakene selv. Vi setter driften ut på anbud og inngår avtaler med driftsoperatører. Det er din oppgave å følge opp kontraktene for å kvalitetssikre at driften er i tråd med kravene vi stiller. Du kommer til å samarbeide tett med leder og saksbehandlere på regionkontoret og være en del av tverrfaglige team på tvers av regionene og UDI. 

Mottak og retur har også ansvaret for assistert retur og for arbeidet med å forberede bosetting til kommuner. Alle mottak utfører oppgaver disse oppgavene og du vil også få retur- og bosettingsoppgaver ved behov.  

Vi er opptatt av læring og kontinuerlig forbedring for å sørge for god økonomiforvaltning, internkontroll og gode tjenester til brukerne våre. Det er viktig for oss at du bidrar i videreutviklingen av tjenesten vår.  

Arbeidsoppgaver:

Du skal:  

 • utøve kontraktsforvaltning og kontroll av driften av asylmottak, samt tilstøtende avtaler  
 • bidra inn i arbeidet med å anskaffe mottaksplasser i henhold til statens anskaffelsesreglement
 • utføre saksbehandling knyttet til oppfølging av kontraktspart for drift av asylmottak og brukere i UDIs mottakssystem 
 • veilede ansatte i asylmottak om innholdet i krav til driften 
 • samarbeide med vertskommuner, helsevesen, politi og andre etater om sektoransvar om tilbud til asylsøkere   
 • bidra til Mottak og retur sitt arbeid på retur-, bosetting- og integreringsfeltene 
 • ved behov bidra inn i regelverksutvikling og utredninger 
 • for øvrig bistå på andre områder i Mottak og retur når det er behov for det  

Du må regne med noe reisevirksomhet siden du skal følge opp mottak i Innlandet og Viken fylket.  

Kvalifikasjoner:

Du må ha: 

 • utdanning på mastergradsnivå. Gjerne innen et relevant fagfelt som jus, økonomi eller samfunnsvitenskapelige fag. Utdanning på bachelornivå med relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende mastergrad. 
 • erfaring med kontraktsforvalting  
 • kunnskap om offentlig forvaltning  
 • god digital forståelse, gjerne erfaring med Office 365 
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 
 • førerkort  

Det er ønskelig med: 

 • erfaring med veiledning og saksbehandling 
 • erfaring med offentlige anskaffelser 
 • erfaring fra analyse-, utredning- strategi og regelverksarbeid 
 • erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring  

Personlige egenskaper:

 • Du identifiserer deg med UDIs  kjerneverdier: Menneskeverd, profesjonalitet og helhet 
 • Du er analytisk, strukturert og god til å prioritere.   
 • Du er selvstendig, løsningsorientert og ser ting i sammenheng 
 • Du er en lagspiller som har svært gode samarbeidsevner og er dyktig på å bygge relasjoner  
 • Du er god på å formidle fag og komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte  
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives i et dynamisk arbeidsmiljø   

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag
 • Fem ukers ferie, fleksitidsordning og mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver 1364 i lønnsspennet 630 000 – 730 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Bare kandidater som søker via WebCruiter, blir vurderte for stillingen. Du må fylle ut WebCruiters CV- og søknadsfelt selv om du velger å legge ved søknad/CV i eget format i tillegg. Du må hente vedlegg fra vitnemålsportalen i søknadsprosessen i WebCruiter. Ved utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra Nokut. 

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.