Ledig stilling

Nesodden kommune

Mobilitet- og trafikkplanlegger

Offentlig forvaltning

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere.
For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne.

Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø har 28 ansatte. Nå ønsker vi å styrke vår stab innen avdeling samferdsel - forvaltning og prosjekt. 
Avdelingens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur innenfor vei, kabelanlegg og parkeringstilbud.  Vi søker deg som kan bidra til strategi og saksbehandling for gode løsninger for realisering av vedtatte normer og planer.


Vi tilbyr en jobb i et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kolleger og en arbeidsplass i et travelt kommunehus.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen vil ha som hovedoppgave å følge opp kommunens vedtatte normer og planer innen mobilitet og trafikksikkerhet.
I dette ligger analyse og oppfølging av trafikksikkerhet- og trafikkavviklingsarbeid, parkeringspolitikk, grønn mobilitet, innspill i planarbeid, generell saksbehandling innenfor fagfeltet, og gjennomføring av mindre prosjekter.
Utstrakt kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, med innbyggere, overordnete myndigheter og relevante fagmiljø.
Avhengig av kompetansen din, vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver.

Kvalifikasjoner:

Relevant utdannelse fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå
Kjennskap til trafikksikkerhetsarbeid, og interesse for mobilitet og trafikanrettet arbeid
Kunnskap om relevant lovverk med vekt på plan- og bygningsloven og veiloven er ønskelig.
Det forutsettes at du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Erfaring med kommunal forvaltning er ønskelig.

Personlige egenskaper:

Gode samarbeidsegenskaper, høy arbeidskapasitet og evnen til å arbeide strukturert og selvstendig.
Evne til å samarbeide og gi gode bidrag på tvers av faggruppene
Evne til å arbeide selvstendig, løsningsorientert og analytisk
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Gode pensjons- og forsikringsordninger
Fleksitid
Utfordrende arbeidsoppgaver
Deltakelse i tverrfaglige fora
Dyktige og hyggelige kolleger
Arbeidsplass i nye og moderne lokaler, med kun 30 minutter reisevei fra Aker Brygge og 14 minutter reisevei fra Lysaker Brygge
Lønn etter avtale