Ledig stilling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi

Minoritetsrådgiver ved Galterud ungdomsskole i Drammen

Direktorater og tilsynsorgan

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter minoritetsrådgivere til utplassering ved Galterud ungdomsskole.

IMDis minoritetsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Minoritetsrådgiverne er ansatt og mottar lønn fra IMDi, men har tjenestested ved en skole. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge, veilede og følge opp elever i hovedsak knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Bidra til å kompetanseheve skolens ansatte, ansatte på øvrige skoler, og andre relevante aktører på fagområdet negativ sosial kontroll/æresrelatert vold.
 • Gjennomføre forebyggende arbeid rettet mot både elever og ansatte på skolen med mål om å skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring, gjennom for eksempel samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg.
 • Samarbeide helhetlig med både skolen og hjelpeapparatet (for eksempel barneverntjenesten, NAV, politiet, flyktningtjenesten, helsemyndighetene).
 • Sikre at det er oppdaterte og tilpassede rutiner og prosedyrer for arbeidet ved skolen, samt at disse er kjent og følges opp.
 • Rapportere, utveksle erfaringer og gi innspill til metode- og fagutvikling i faglig fellesskap med minoritetsrådgivere over hele landet   

Som minoritetsrådgiver vil du inngå i et faglig kollegium med 59 minoritetsrådgivere over hele landet, samt IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og integreringsrådgivere utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner. Du vil delta på jevnlige avdelings- og kompetansehevingssamlinger i dette kollegiet. Du er selv ansvarlig for gjennomføring og utførelse av arbeidsoppgaver ved skolen, med støtte fra skole og IMDi.

Kvalifikasjoner:

Må-krav:

 • Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet  

Fordelskrav:

 • Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skole, barne- og ungdomsarbeid, barnevern flyktningtjeneste eller liknende
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skole er en fordel 
 • Erfaring fra foreldresamarbeid er en fordel
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel
 • Flerspråklig kompetanse kan være en fordel
 • Førerkort klasse B kan være en fordel 

Annet:

 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes
 • Enkelte saker kan kreve oppfølging utover arbeidstid
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det

Personlige egenskaper:

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte
 • Selvstendig med god pådriver- og gjennomføringsevner
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppe.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 517 600 til kr. 604 400  brutto pr år) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 604 400 til kr. 677 000 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse