Detaljer

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  08.02.2021
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3368370
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Miljøterapeuter

Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.
Enheten yter psykiatrisk hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, lavterskeltilbud, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og individuell plan. Enheten samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten.
Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker- og mestringsperspektiv.  Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livslang oppfølging. Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

 

 Vi har ledige 2 x 100% faste stillinger som miljøterapeut i oppfølgingstjenesten

Stillingene er tilknyttet et ambulerende team og følger opp brukere som har utfordringer knyttet til rus- og psykiatri. Brukerne har oppfølgingsvedtak etter helse og omsorgstjenesteloven. Oppfølgingen består i å gi praktisk bistand etter individuelle behov. Det kan være støttesamtaler, praktisk bistand, bistå med å skape en struktur i hverdagen eller på andre måter bistå beboere i forhold til hverdagsmestring.

Arbeidshverdagen vil i stor grad kreve selvstendighet, fleksibilitet og samarbeid med aktuelle aktører rundt personene som mottar tjeneste.  Målet med stillingen er:

 • å gi individuelt tilpasset oppfølging
 • å gi helhetlige og koordinerte tjenester
 • å fremme mestring av tjenestemottakers situasjon

 

Vi tilbyr
Faglig utvikling i et spennende og tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lover og tariffavtaler. God pensjonsordning gjennom KLP. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.

Den som ansettes må har sertifikat kl. B og disponere egen bil.  

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av personer som har utfordringer i forhold til habilitering og rus/psykisk helse
 • Yte praktisk bistand i forhold til praktiske gjøremål og økonomi
 • Støttesamtaler, motivasjonssamtaler
 • Koordinering av ansvarsgruppemøter
 • Oppfølging i forhold til brukers helse
 • Utarbeide individuell plan
 • Samarbeid med andre aktører som fastlege og spesialisthelsetjenesten
Kvalifikasjoner
 • Bachelorgrad som vernepleier, sykepleier eller barnevernspedagog
 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helse
 • Relevant erfaring med arbeid innen rus - og psykisk helse er en fordel
 • Ønskelig med kursutdanning innen Recovery, Cannabis, Traumebevisst omsorg, Terapeutisk mestring av vold, musikk/musikkterapeut
 • Gode datakunnskaper. 
Personlige egenskaper

Omgjengelighet, raushet, gode kommunikasjonsferdigheter, god på relasjonsbygging, robusthet og selvstendighet er viktige personlige kvalifikasjoner.  Stillingen krever også gode samarbeidsevner og god struktur. Nøkkelfaktor for å lykkes i stillingen er personlig egnethet.