Detaljer

 • Bedrift
  Kvænangen kommune
 • Søknadsfrist
  01.10.2019
 • Sted:
  BURFJORD
 • Stillingstype:
  Vikariat
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  norsk, eller annet skandinavisk språk
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BURFJORD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1915018
 • Se her for andre jobber fra Kvænangen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøterapeut 75% vikariat i psykisk helse og rus - 2. gangs utlysning

Enhet for psykisk helse og rus har ledig 75% vikariat som miljøterapeut for snarlig tiltredelse og fram til august 2020, med mulighet for fast tilsetting. Enhet for psykisk helse og rus gir oppfølging til personer over 18 år innen psykiske lidelser, rusavhengighet, livskriser mv. Enheten har tre ansatte. 

Arbeidsoppgaver (blant annet):

 • Miljøterapeutisk oppfølging av brukere
 • Kartleggingsarbeid
 • Ta del i den daglige driften
 • Planlegge og gjennomføre ansvarsgruppemøter og pårørendemøter
 • Lavterskeltilbud
 • Tverrfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten og med spesialisthelsetjenesten
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav

 • Miljøterapeut (helsefaglig eller sosialfaglig utdanning - sykepleier/vernepleier, sosionom, eller annet)
 • Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig,
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker PROFIL som arbeidsredskap og dokumentasjonssystem

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på personlige egenskaper, og vil gjerne at den som tilsettes i størst mulig grad:

 • Er god på kommunikasjon og samhandling.
 • Er faglig dyktig
 • Liker teamarbeid, men har også evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger.
 • Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kolleger
 • Tydelig og trygg i rollen som miljøterapeut

Vi tilbyr:

 • 75% stilling i et år med mulighet til forlengelse 
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt
 • Kvænangen kommune har fantastiske muligheter for jakt, fiske, friluftsliv, ski – og snøscooter.
 • Ny skole og idrettshall fra januar 2020. Gode og trygge oppvekstforhold. Muligheter for å ha barn i friluftsbarnehage.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for psykisk helse og rus, Oddrun Johansen, tlf. 404 05 608 eller Elin Josefsen, tlf. 926 88 486.

Ansettelsesvilkårene følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknad sendes elektronisk via nettstedet karriere.no innen 01.10.19.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.