Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Miljøterapeut/-veileder til avdeling Sommereng

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å videreutvikle og skape en bedre helsetjeneste for utviklingshemmede?
 
Omsorgstjenesten Sørøya startet et viktig fagutviklingsarbeid i 2020. Vi har etablert vernepleierforum, felles medisingruppe, faste fagdager mv. Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Fremover vil vi ha størst fokus på miljøarbeid/miljøbehandling, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og selvstendiggjøring være sentral.
 
Sommereng er en boenhet for 5 voksne beboere i alderen 20-60 år med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne. Beboerne har behov for døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn. Personalet har ulik kompetanse, og vi jobber tverrfaglig i avdelingen. Det er et godt arbeidsmiljø med stabilt personal som har jobbet ved avdelingen i mange år. Vårt mål i avdelingen er at beboerne skal oppleve en meningsfylt hverdag med jobb og fritid, kunne gjøre det folk vanligvis gjør i samfunnet. Jobben krever som utgangspunkt at du jobber turnus dag/kveld med jobb hver tredje helg.
 
1 x 100 % Miljøterapeut/- veileder

Arbeidsoppgaver:

 • Tverrfaglig arbeid med mennesker som har utfordringer tilknyttet
  utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser. 
 • Observasjon, veiledning, sette i gang tiltak, evaluere og bidra til godt faglig arbeid i avdelinga.
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på aktivitet og mestring. 
 • Vi arbeider planmessig sammen med tjenestemottaker og nettverket rundt. 
 • Samarbeid med andre avdelinger i enheten, NAV, fastlege, spesialisttjenesten, forvaltningskontor o.l.
 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om minimum 3-årig bachelor i barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, ergoterapi, barnehagelærer eller spesialpedagogikk.
 • Du må ha førerkort klasse B da tjenesten disponerer bil.
 • Ønske om erfaring fra arbeid med brukere med nedsatt fysisk/psykisk funksjonsevne eller psykiatri.
 • Ønske om erfaring med relasjonsbygging, konfliktforebygging, tilknytningsforstyrrelser, psykisk helse, veiledning, utfordrende atferd o.l.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Arbeidet krever at du jobber i turnus dag/kveld, med arbeid hver 3. helg.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en engasjert, tillitsvekkende og empatisk medarbeider.
 • Du må bruke din faglige kompetanse for å finne gode løsninger og målsettinger
  sammen med personalet og brukerne. 
 • Du må være oppriktig interessert i å lytte og forstå brukerne, og være opptatt av at brukere skal føle seg likeverdig i møte med personalet.
 • Vi forventer gode samarbeidsevner innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med. 
 • Du er løsningsorientert i dagligdagse problemstillinger og selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. 

Vi tilbyr:

 • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse. 
 • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, fagforum og egenutvikling).
 • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner,
  tjenestemottakere og pårørende.
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Lønn etter gjeldende lokale rammer.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.  
 • Gode muligheter for egen fagutvikling, i form av kurs og/eller tilrettelegging for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.

 

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Søknad med vedlegg og attester sendes elektronisk via Webcruiter.
 • Oppgi 2 referanser i søknaden.

 

Kontakt gjerne undertegnede ved spørsmål til stillingen eller søknadsprosess!