Detaljer

 • Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  01.05.2019
 • Sted:
  SORTLAND
 • Type arbeid:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  SORTLAND
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1618404
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Miljøterapeut ved Psykisk helse og rus

Om stillingen

Stillingen er en turnusstilling med jobb hver 3. helg og vil være knyttet opp mot bofellesskap/ miljøtjeneste/ samtale, rus og dagsenter. Stillingen er ledig fra 1.juli 2019.

Avdeling for psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere hvor de fleste har videreutdanning innen rus- eller psykisk helse. Tjenestetilbudet kanaliseres gjennom samtaler, miljøterapi, dagsenter, bofellesskap og en egen rusenhet.

Avdelingen for psykisk helse og rus er en kommunal tjeneste som søker å fremme:
- God psykisk helse i befolkningen gjennom forebyggende arbeid
- Tilpassede brukerstyrte tjenester med hovedfokus på mestring
- Et likeverdig tilbud til hele befolkningen

Som miljøterapeut skal du

- gjennom observasjon og klinisk kompetanse kunne kartlegge brukerens behov.
- videre sikre at brukerens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov blir ivaretatt.
- legge til rette for brukermedvirkning.
- evaluere og dokumentere praksis.
- identifisere behov for helsehjelp, bidra til at medisinsk behandling kan gjennomføres og utføre medisinske forordninger.
- fremme brukerens mulighet for medvirkning og deltakelse.
- bidra til flerfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner

- Tre årig helse/ sosialfaglig utdanning fra universitet eller høgskole
- Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
- Gode IKT- kunnskaper
- Relevant erfaring med jobb innenfor psykisk helse og rus
- Førerkort kl. B

Vi ser etter deg som

- har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
- har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- er systematisk og kan arbeide selvstendig
- er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
- har engasjement og godt humør
- er fag- og utviklingsorientert
- har evne til å inspirere og motivere medarbeidere.

Krav til språkkunnskaper

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

Variert arbeid i positivt miljø
En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
Opplæring, veiledning og faglig utvikling
Gunstig pensjonsordning
Lønn i h.h.t. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting i skole, barnehage, og for alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker.


Lise Lotte Stenersen, assisterende kommunalsjef
mailto:lilost@sortland.kommune.no
952 64 131, a76 10 92 68