Ledig stilling

Orkland kommune

Miljøterapeut/miljøarbeider-Ferievikar 2023/tilkallingsvikar –Litjgårdsveien

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du deg en spennende, utfordrende og givende jobb?

Da kan dette være jobben for deg! 

I Orkland kommune ønsker vi å ha tjenester av god kvalitet til voksne med psykiske helseutfordringer/rusutfordringer. Litjgårdsveien ligger under enheten Psykisk helse- og rusarbeid, vi består av tre avdelinger som jobber med ulike målgrupper. På Litjgårdsveien jobber vi med brukere i forløp 3, mennesker med langvarige, sammensatte og moderate til alvorlige helseutfordringer. De som har helsetjenester fra oss bor i egne leiligheter med eget hushold. Vi yter tjenester til både brukere som bor på Litjgårdsveien, samt andre steder i Orkland. Ansatte har en personalbase som oppmøtested på Litjgårdsveien.

På Litjgårdsveien bygger vi våre tjenester på tanken om å bistå bruker til et selvstendig liv med mestring på ulike livsområder, brukerens utfordringer skal ses i en helhetlig systemisk sammenheng, og er faglig forankret i recoveryperspektivet og miljøterapeutisk metode. Hos oss får du jobbe sammen med kloke kollegaer i et sterkt faglig miljø. Avdelingen består av et tverrfaglig sammensatt team med ulike profesjoner som sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog og helsefagarbeider m.m. Flere har også videreutdanning i ulike utdanninger som er faglig relevant for oss.

På Litjgårdsveien har vi behov for flinke vikarer. De som ønsker å arbeide hos oss under sommeravviklingen 2023 kan bli prioritert. Aktuelle kandidater kan bli kontaktet fortløpende. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge gode hensiktsmessige relasjoner til de vi yter tjenester for
 • Aktivt miljøarbeid
 • Systemisk sosialfaglig oppfølging av brukere basert på deres ressurser og mål
 • Levere forsvarlige tjenester i tråd med gjeldene lovverk, faglig vurderinger og etiske retningslinjer
 • Tilrettelegge for arbeid og aktivitet
 • Bidra til intern fagutvikling
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere om et helhetlig tilbud til brukere
 • Pårørendearbeid
 • Bidra til godt arbeidsmiljø
 • Dokumentasjon 
 • I tillegg kan ansatte få tildelt enkeltstående oppgaver av avdelingsleder 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant offentlig godkjent utdannelse (gjelder utdanning med autorisasjon), helst på bachelornivå. Andre utdanninger av lavere grad kan bli vurdert
 • Erfaring fra psykiatri eller rusarbeid er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstilling
 • Kjent med gjeldende lovverk og helsemyndighetenes veiledere på fagfeltet
 • Oppdatert innenfor sitt fagfelt
 • Ha gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon og bruk av gjeldende IKT-systemer
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli betydelig vektlagt, med særlig vekt på samarbeidsevne og selvstendighet
 • Kunne jobbe strukturert og målrettet
 • Krav om førerkort til personbil 

Du må kjenne deg igjen i kommunens verdier modig- klok og nær.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Spennende, meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et utviklende og godt fagligmiljø med fokus på kompetansebygging
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale 

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting. 

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med avdelingsleder Anikken Holden Sørli.

Telefon: 92 61 99 44

Epost: anikken.sorli@orkland.kommune.no 

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldene lover og regelverk.