Miljøterapeut - Karasjok skole

Karasjoga gielda / Karasjok kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Karasjok skole er det ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Tiltredelse snarest. 

Skolen har fokus på godt arbeidsmiljø, og jobber systematisk med elevenes opplæringsmiljø. Veiledning blir gitt.
 

Arbeidsoppgaver

•    Oppfølging av enkeltelever og grupper av elever i forhold til både sosial og faglig fungering, i skole og/eller SFO.
•    Planlegging og tilrettelegging av både læringsstøttende og sosiale aktiviteter i samarbeid med kontaktlærer/ avdelingsleder på SFO,       sosiallærer, helsesykepleier, andre ansatte, herunder også eksterne samarbeidspartnere.
•    Deltakelse på ukentlige planleggingsmøter.
•    Bidra til god dialog og samarbeid med foresatte.

Kvalifikasjoner

•    For stillingene som miljøterapeuter er det ønskelig med relevant høgskoleutdanning. Minimum 3 år- Vernepleier, barnevernspedagog eller lignende utdanning. 
•    Erfaring fra konflikthåndtering og trygging av barn og unge.
•    Erfaring fra arbeid med barn/unge med verbal og/eller fysisk utagering.
•    Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid er en fordel.
•    Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper
•    Du vil jobbe med ulike elever, noe som krever at du er åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, fleksibel og omsorgsfull.
•    Du må være faglig engasjert, og evne å bidra med egen kompetanse inn i teamet
•    Gode samarbeidsevner er en forutsetning.
•    Ha et stort engasjement for arbeid med barn.
•    Være god på å bygge relasjoner både med barn og voksne.
•    Være en tydelig voksen som tør sette grenser.
•    Ha evne til å opptre rolig i en hektisk hverdag.
•    Være positiv og behandle alle barn og voksne med respekt.
•    Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
 

Lønns og arbeidsvilkår

Vi tilbyr
•    En spennende og utfordrende jobb i grunnskolen i Karasjok sammen med erfarne og profesjonelle kolleger.
•    Mulighet til å jobbe i et miljø der ulike yrkesgrupper og ledelse jobber sammen for å skape en trygg og utviklende skolehverdag for alle elever.
•    Et hektisk og trivelig arbeidsmiljø.
•    Lønn iht. gjeldende tariffavtale.

  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
  • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.

 

Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen. 

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 

Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor May-Britt H. Balto på
 tlf. 922 07 988

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknadsfrist: 29. november 2021
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.