Detaljer

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  14.03.2021
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3501857
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Miljøterapeut

Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.
Enheten yter psykiatrisk hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, lavterskeltilbud, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og individuell plan. Enheten samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten.
Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker- og mestringsperspektiv.  Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livslang oppfølging. Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

Vi har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut i enhet for Livsmestring, Oppfølgingsteamet. Tiltredelse 01.04.21.

Vi tilbyr
Faglig utvikling i et spennende og tverrfaglig miljø med varierte arbeidsoppgaver. 2-delt turnus med arbeid hver 4. helg i lange vakter. Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lover og tariffavtaler. God pensjonsordning gjennom KLP. Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.
Den som ansettes må har sertifikat kl. b og disponering av egen bil.  

Søknadsfrist:
14.03.2021
Arbeidsgiver:
Vennesla kommune
Sted:
Vennesla
Stillingstittel:
Miljøterapeut
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4351297512
Sosial deling :