Detaljer

 • Bedrift
  Nittedal kommune
 • Søknadsfrist
  03.12.2020
 • Sted:
  HAKADAL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  HAKADAL
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3288777
 • Se her for andre jobber fra Nittedal kommune

Miljøterapeut

Vi har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut. Ambulant tjeneste gir oppfølging til hjemmeboende personer over 18 år som har psykiske helseutfordringer, rusavhengighet og/eller ulike typer livskriser. Tjenesten har turnus med arbeid, for tiden, 1 kveld i uken og hver 4. helg. Formålet med tjenesten er å gi hjelp til at brukere av tjenesten skal mestre dagliglivet. Fokuset er på å skape motivasjon for endring og styrking av evnen til å ta ansvar for eget liv.

Arbeidsoppgaver
 • Miljøterapeutisk oppfølging av brukere
 • Støttesamtaler
 • Kartleggingsarbeid
 • Koordinator-oppgaver
 • Lavterskel
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 •  Dokumentasjonsarbeid
 •  Fokus på reduksjon av tvang
 •  Kommunikasjon med pårørende
 • Fokus på aktiviteter, kosthold og øke livskvaliteten
 • IP/ Kriseplan
Kvalifikasjoner
 •  3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning
 •  Videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller rusarbeid. I særlige tilfeller kan relevant erfaring og bred kompetanse veie opp for dette kravet.
 •  Kjennskap til og erfaring med FIT
 •  Personlig egnethet tillegges meget stor vekt
 •  Må beherske norsk godt skriftlig og muntlig
 •  Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker Gerica som arbeidsredskap og dokumentasjonssystem og Ipad til FIT
 •  Førerkort for bil klasse B
 •  Opphold og arbeidstillatelse i Norge
 •  God kjennskap til recoveryorientert arbeid med mennesker med sammensatte og langvarige rus og psykiske helseproblemer
 •  Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, minimum nivå B2
Personlige egenskaper
 • Har interesse for å jobbe ambulant og som har lett for å bygge gode relasjoner til brukere og samarbeidspartnere
 • Har bred erfaring fra fagfeltet
 • Kan jobbe målretta, selvstendig og løsningsfokusert
 •  Høy arbeidskapasitet
 •  Være fleksibel og romslig, men allikevel ha evnen til å sette grenser, tåle stress og frustrasjoner
 •  Har endringsvilje
 •  Humor og pågangsmot
 •  Faglig trygg
 •  Pålitelig og ansvarsbevisst 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff
 • En fremoverlent kommune i vekst 
 • En hektisk hverdag med spennende og utfordrende arbeids- og utviklingsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger gjennom KLP
 • Tilsetting skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår 


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (Offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.