Detaljer

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  13.12.2020
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3288726
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Miljøterapeut

Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer og personer med utviklingshemming.
Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker og mestringsperspektiv. Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livslang
oppfølging. Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

 

Vi har ledig 100% fast stilling som miljøterapeut ved omsorgsbolig for mennesker med utviklingshemming og pyskiske lidelser

 • Arbeid i turnus dag/kveld og hver 4. helg med 12 timers vakter
 • Tiltredelse 01.02.21

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jfr. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse. 

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. 

Arbeidsoppgaver
 • Utføre praktisk bistand og veiledning til brukere i samsvar med vedtak/tjeneste
 • Oppdatere og lage nye fagprosedyrer
 • Fatte/ fornyelse av vedtak I helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
 • Sørge for bruker/pårørendemedvirkning
 • Følge opp delegerte oppgaver fra avdelingsleder
 • Samarbeid med pårørende
 • Medikamenthåndtering
 • Faglig samhandling med øvrige enheter i kommunen
Kvalifikasjoner
 • Bachelor i vernepleie
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og psykiske lidelser
 • Erfaring og kunnskap om Profil er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team, håndtere utfordrende arbeidsoppgaver og situasjoner, være løsningorientert og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Skikkethet for stilingen, blant annet i form av personlig egnethet samt holdninger til brukere og medarbeider blir sterkt vektlagt
Vi tilbyr
 • Faglig utvikling og varierende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø
 • Arbeids- og lønnsbetingelser ihht gjeldende lover og tariffavtaler
 • God pensjonsordning gjennom KLP 
 • Bonustrapp-ordning følger helg med hinkehelg