Detaljer

 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  16.08.2020
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3039440
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Miljøterapeut

Virksomhet Funksjonshemmede i Larvik kommune yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger. Målet er at alle, uansett funksjonsnivå, skal kunne leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Kommunens tiltak skal tilrettelegges utfra den enkeltes særlige behov etter en faglig vurdering og i samarbeid med bruker og pårørende. Virksomheten består av 8 avdelinger, hvorav Botiltak Torstrand er en av disse.

Botiltak Torstrand er en avdeling hvor hovedvekten av våre tjenester gis ut ifra et habilitering- og rehabiliteringsperspektiv, til mennesker med medfødt eller ervervet skade.  Avdelingen består i dag av dedikerte medarbeidere som har et høyt fokus på brukermedvirkning og empowerment, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig veiledning og personlig utvikling i et godt fagmiljø.

Botiltak Torstrand skal nå utvide med et nytt team. I den forbindelse ønsker vi oss ny, dyktig medarbeider i følgende prosjektstilling fra 1. september 2020 – 31. juli 2022;

Miljøterapeut – 75 % stilling 

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
 • Utforme kortsiktige- og langsiktige tiltaksplaner, målsetninger og ressursbeskrivelser
 • Relasjonsbygging og motivasjonsarbeid for å skape endring hos brukere av tjenesten
 • Utøve pårørendesamarbeid og øvrig samarbeid med eksterne instanser
 • Skape en trygg og variert hverdag for brukerne innenfor rammen av deres individuelle forutsetninger
 • Kollegaveiledning
 • Implementere/legge til rette for å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger
Kvalifikasjoner
 • 3-årig helse og sosialfaglig, eller pedagogisk utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjørekort klasse B
 • Interesse for velferdsteknologiske løsninger
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker med ervervet funksjonshemming
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med habilitering /rehabilitering og/eller helsefremmende arbeid
Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe med mennesker
 • Evne til å skape relasjoner og nettverk
 • Evne til å tilpasse og reagere på forandring
 • Evne til å anvende ekspertise og teknologi
Vi tilbyr

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.