• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967516
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
Ledig stilling

Gjerdrum kommune

Miljøterapeut 100 % fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nystuen gruppebolig er en avdeling i Gjerdrum kommune sin virksomhet for helse, mestring og omsorg. Bofelleskapet ligger sentralt til på Ask, og består av fire selvstendige leiligheter. Det er 15 årsverk knyttet til tjenestestedet. Boligen er døgnbemannet med en våken nattevakt. Beboerne er voksne mennesker med fysisk og psykisk utviklingshemming og ulik grad av hjelpebehov. Boligene i virksomheten drifter et eget dagsenter hvor beboerne fra flere boliger har aktiviteter, arbeid og trening.

Det vil fra 01.02.23 være en omorganisering der alle boligene samt ambulerende tjeneste vil samles i en felles avdeling. Dette kan medføre at det kan tilkomme ansvar og koordinatoroppgaver utenfor Nystuen gruppebolig. 

Vi ønsker deg som brenner for å jobbe etter atferdsanalytiske prinsipper sammen med målrettet miljøarbeid. Stillingen inngår i den faste bemanningsplanen ved Nystuen gruppebolig. Turnusen innebærer dag/kveld, med langvakter hver 4. helg. Det er fastsatte kontorvakter i turnus, samt personalmøter og fagmøter med andre vernepleiere/miljøterapeuter. Vi søker etter en engasjert, faglig sterk og trygg miljøterapeut. Avdelingen har en egen kurs- og kompetanseplan som vil ivareta avdelingens behov for kompetanseheving.

Er du den miljøterapeuten vi søker etter som kan å bidra med kvalitativ god omsorg og kan være med på å skape et godt arbeidsmiljø? Da er det deg vi trenger!

     

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre pleie og omsorgstjenester til mennesker med omfattende hjelpebehov i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk og kravet til faglig forsvarlighet
 • Gjennomføre brukerrettede tiltak, innbefattet tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (lov om bruk av tvang og makt) 
 • Praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning i tråd med den enkeltes vedtak og tiltaksplaner
 • Bidra til en helhetlig tjeneste med utgangspunkt i tjenestemottakers mål og ressurser
 • Observere, dokumentere og iverksette nødvendige tiltak i tråd med avdelingens føringer
 • Bidra til god informasjonsflyt i avdelingen
 • Primærkontaktoppgaver
 • Medikamenthåndtering
 • Delta i ansvarsgrupper
 • Koordinatoransvar
 • Utarbeidelse og oppfølging av HOL kap.9 kan forekomme

Kvalifikasjoner:

 • Relevant treårig helse- og/eller sosialfaglig høgskoleutdanning
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en fordel
 • Det er en fordel om du har kjennskap til epilepsi, målrettet miljøarbeid og helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9
 • Erfaring som primærkontakt er en fordel
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Ved siden av formell kompetanse vektlegges personlig egnethet

Vi søker etter deg som:

 • er omsorgsfull og har tjenestemottaker i fokus
 • har gode holdninger og verdier
 • er erfaren og trygg i rollen som miljøterapeut
 • evner å arbeide selvstendig og i team
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • takler en uforutsett arbeidshverdag
 • ansvarsbevisst og pålitelig
 • er løsningsorientert og handlekraftig
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • En fremtidsrettet arbeidsplass med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Ansvar og delaktighet
 • Kompetanseheving i tråd med avdelingens og virksomhetens kurs- og kompetanseplaner
 • Deltagelse og medvirkning i prosjektet "Nye døgnbemannede boliger, avlastningsboliger og dagsenter"
 • Lønn etter gjeldene tariff
 • Pensjonsordninger i KLP

Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Kopier av attester og vitnemål må lastes opp digitalt med søknaden. Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsetninger. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn for å bli unntatt offentlighet, vil søknaden bli offentliggjort. Søkeren blir orientert og får mulighet til eventuelt å trekke søknaden sin før offentliggjøring jf. offentleglova §25.

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967516
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune