Detaljer


Miljøpedagog

Brenner du for økt miljøbevissthet?

Vi søker en engasjert person til å utvikle formidlingssenteret i Miljøparken Heftingsdalen og være ansvarlig for et omvisnings - og besøksopplegg. Personen vi søker skal arbeide med bevisstgjøring og formidling, der en gjennom omvisninger på avfallsanlegget lærer om tema som sirkulærøkonomi, avfallsreduksjon, gjenbruk, avfallets historie og fremtidens forsøplingsutfordringer. Formidlingssenteret skal fylles med ulike tema (marin forsøpling, bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi, Returkraft/energiproduksjon, avfallshistorien mm). Det er ønskelig at senteret skal være en utvidelse av avfallsbehandlingen som skjer på anlegget. Stillingen er et engasjement over 3 år (ut 2023) i 100% stilling, med mulighet for fast ansettelse. Det kan bli aktuelt at deler av stillingen også benyttes i avdelingen husholdningsrenovasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Være sentral i oppbyggingen av formidlingssenter/søppelmuseum på avfallsanlegget i Heftingsdalen
 • Utarbeide undervisningsopplegg for skoler, voksenopplæring, lag, foreninger, organisasjoner, m.m.
 • Legge til rette for omvisninger på formidlingssenteret og renovasjonsanlegget, tilpasset ulike behov
 • Representere Agder Renovasjon på ulike messer, stands
 • Være en aktiv bidragsyter til at Agder Renovasjon videreutvikler sin strategi knyttet til informasjon og formidling
 • Aktivt utarbeide konsepter som har til hensikt å bidra til økt miljøbevissthet
 • Bidra på andre merkantile oppgaver i avdelingen for husholdningsrenovasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder (minimum bachelornivå)
 • Ønskelig med erfaring fra formidling
 • God IKT-kompetanse, med interesse for å utvikle nye digitale løsninger

Personlige egenskaper

 • Engasjert og initiativrik
 • Kreativ og med god gjennomføringsevne
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team
 • Fleksibel, ha god arbeidskapasitet og godt humør
 • Stabil og trygg i møte med kolleger, samarbeidspartnere, kunder mm
 • Utadvendt med gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte og interessante arbeidsoppgaver i et selskap i vekst
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø der det settes pris på godt humør, åpenhet, kreativitet, og arbeidsglede
 • En stilling der du vil ha en stor grad av påvirkning på både egen arbeidshverdag og være sentral i utviklingen av formidlingssenteret i Miljøparken
 • Kontor på Heftingsdalen i Arendal i nytt administrasjonsbygg
 • Kommunal pensjon (KLP)

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiver i Personalhuset avdeling Arendal, Knut Handeland, tlf. 982 95 278 / epost: knut.handeland@personalhuset.no.


For å søke stillingen - se https://www.personalhuset.no/jobb


Om Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland. Formålet med selskapet er innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall og slam for eierkommunene, og tilrettelegge med gode løsninger for kildesortering for husholdningene. Selskapet skal bidra til økt miljø bevissthet om viktigheten av riktig avfallshåndtering og forsvarlig håndtering av farlig avfall. Agder Renovasjon IKS leverer avfallstjenester til ca. 74 000 innbyggere, og har to avfallsanlegg, Heftingsdalen og Østerhus. I Heftingsdalen drives blant annet et komposteringsanlegg, deponi, slammottak og gjenbruksbutikk, i tillegg til gjenvinningsstasjon som er etablert på begge anleggene. Heftingsdalen avfallsanlegg ligger strategisk nær nye E18 og ved nytt næringsområde. Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS)er heleid datterselskap som tilbyr avfallsløsninger til alle typer virksomheter og bedrifter.

Agder Renovasjon IKS arbeider for et Grønt Kompetansesenter med fokus på gjenvinning og sirkulærøkonomi, i samarbeid med ulike bedrifter og miljøer for fremtidens verdiskaping i Agderparken øst. Det planlegges et formidlingssenter/søppelmuseum på avfallsanlegget som innebærer at gammelt administrasjonsbygg fylles med ulik aktivitet. Det skal tilrettelegges for å ta imot besøk fra publikum (undervisningsopplegg) for lokale skoleklasser, voksenopplæring, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner mm. Det er ønskelig å tilrettelegge for ulike typer omvisninger tilpasset ulike behov. Prosjektet er et samarbeid mellom Agder Renovasjon IKS og Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS). Visjon - Best for miljøet! Les mer på www.agderrenovasjon.no