Ledig stilling

Tingvoll kommune

Miljøarbeider ved Flyktningtjenesten

Offentlig forvaltning

Kort om stillingen
Tingvoll kommune opplever økt bosetting av flyktninger som følge av situasjonen i Ukraina.

For å ivareta integreringsarbeidet har vi en ledig stilling som miljøarbeider. Oppgavene vil rette seg mot bosatte flyktninger, og vil blant annet bestå av veiledning og oppfølging innen bolig, økonomi og innføring i samfunnsforholdene generelt. Miljøarbeideren inngår i teamet ved Flyktningtjenesten, og skal bidra til at Flyktningtjenesten når sine mål.

Flyktningtjenesten er en del av enheten Kultur og Folkehelse, som tilsammen har 20 ansatte innen Flyktningtjenesten,  Kulturtjenesten med bibliotek og kulturskole og helsestasjonstjenesten. Flyktningetjenesten består av 4 ansatte, med faglig leder. Tingvoll kommune kjøper tjenester i Introduksjonsprogrammet fra Tingvoll videregående skole.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og veiledning av bosatte flyktninger, informasjonsarbeid og annet praktisk arbeid i forhold til integreringsarbeid av flyktninger.
 • Tett samarbeid med de andre ansatte i Flyktningtjenesten om bosetting og veiledning i norske samfunnsforhold.
 • Samarbeid med tjenestens samarbeidspartnere og flere frivillige organisasjoner.
 • Ansvar for å gjennomføre informasjonsarbeid i gruppe.
 • Praktisk bistand ved behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med høyskoleutdanning for eksempel innen samfunnsfag, helse eller sosialfag, men annen relevant kompetanse vil vektlegges. 
 • Erfaring fra arbeidsfeltet kan erstatte  høyskoleutdanning.
 • Ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne, herunder gode norskkunnskaper.
 • Sertifikat for personbil.
 • Ha erfaring fra informasjons- og veiledningsarbeid.
 • Ha fremdrifts- og gjennomføringsevne og evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt.
 • Ønskelig med jobberfaring fra flyktningarbeid.
 • God relasjonskompetans.
 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad.

Egenskaper:

 • Positiv og samarbeidsvillig
 • Du må være selvgående og beslutningsdyktig
 • En som trives med å jobbe selvstendig og i team
 • Evne å sette deg raskt inn i ny kunnskap og ta ansvar for egen læring
 • God kjennskap til norske samfunnsforhold er en forutsetning.
 • Ha gode kommunikasjonsevner

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Vi tilbyr:

 • En stilling der du får jobbe med spennende varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Annet:
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres før tiltredelse.

Søknad
Tingvoll kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden.

Godkjente vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Tingvoll kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker deg velkommen som søker!