Detaljer

 • Bedrift
  Vennesla kommune
 • Søknadsfrist
  Snarest
 • Sted:
  VENNESLA
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  VENNESLA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2380456
 • Se her for andre jobber fra Vennesla kommune

Miljøarbeider

Enhet for Livsmestring er en av fem enheter i seksjon for Helse og omsorg i Vennesla kommune. Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester for personer over 18 år og avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne.
Tjenesten vektlegger å fremme selvstendighet og trygghet. Tjenesten skal tilpasses den enkeltes behov. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer og personer med utviklingshemming.
Enhet for Livsmestring legger vekt på bruker og mestringsperspektiv. Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og livslang
oppfølging. Målet er at alle uansett funksjonsnivå skal kunne leve et fullverdig liv ut ifra egne forutsetninger.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jfr. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse. 

 

Enhet for livsmestring har ledig følgende faste stillinger:

 •  Avlastningshjemmet har ledig 18% miljøarbeiderstilling hver tredje helg inkl. en ekstra helg hver 12. uke. Arbeid dag/aften (hinkehelg). Tiltredelse snarest.
  Avlastningshjemmet er et tilbud om avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med utviklingshemming og ulike bistandsbehov. Tilbudet er tilrettelagt for å ivareta barn og unges ulike funksjonsnivå.

 • Døblebakken 7b har ledig to miljøarbeiderstillinger:
  Aften/dag hver fjerdehelg 22% stilling, tiltredelse snarest.
  Aften/dag hver fjerde helg 22% stilling, tiltredelse 01.02.20.

 • Døblebakken 7a har ledig 2 miljøarbeiderstillinger:
  Aften/dag hver fjerde helg 22% stilling, tiltredelse snarest.
  Nattevakt hver fjerde helg 27% stilling, tiltredelse 01.04.20.

 

Arbeidsoppgaver
 • Praktisk bistand og veiledning
 • Oppfølging av tiltak og planer knyttet til hver enkelt bruker
 • Loggføre i journalsystem (Profil)
 • Delta på møter tilknyttet avdelingen 
Kvalifikasjoner
 • Fagbrev helse/sosialfag eller under utdanning i helse/sosialfag
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med brukerguppen
 • Erfaring og kunnskap om Profil er en fordel
 • Må kunne bruke data som arbeidsverktøy 
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Du har evnen til å jobbe målrettet
 • Du må evne å jobbe med krevende adferd og kunne stå i utfordrende relasjoner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En variert og utfordrende jobb med mange spennende arbeidsoppgave
 • Opplæring og veiledning
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Arbeids- og lønnsbetingelser ihht gjeldende lover og tariffavtaler
 • Pensjonsordning gjennom KLP 
 • Bonustrappordning følger helg med hinkehelg 

Ved tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4.