• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233648
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Miljøarbeidar

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PU-tenesta har base på Dalsøyra, men yter bistand til brukarar i heile kommunen. 

Gulen kommune har ledig 1-2 faste stillingar som miljøarbeidar. Arbeid 3. kvar helg, ca 20% stilling. Oppstart vert mot slutten av januar 2022.

 

Arbeidsppgåver

 • Legge til rette for og bistå brukarar med ulike funksjonsnivå i daglege gjeremål og fritidsaktivitetar
 • Følgje opp dei daglege rutinene
 • Andre oppgåver etter behov

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar, fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande. Søkjarar utan fagbrev kan verte vurdert.
 • Kan delta på ulike aktiviteter som til dømes turer, aktivitetar i lokalmiljøet osv 
 • Førarkort klasse B (manuelt gir)
 • Kommuniserer godt på norsk

Personlege eigenskapar

 • Er fleksibel og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar, påførande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane våre, og kan vere med å gje dei ein stabil og god kvardag
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 
 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  05.12.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4233648
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune