Detaljer


Midlertidig administrativ koordinator ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet styrker beredskapen mot covid-19, og i den anledning søker vi en administrativ koordinator i midlertidig stilling med 18 md. varighet og mulighet for forlengelse.

Stillingen er tilknyttet avdeling for metodeutvikling og analyse i området smittevern, miljø og helse. Arbeidsoppgavene er allsidige, og vil hovedsakelig bestå av administrativ støtte for avdelingsledelsen og medarbeidere i avdelingen, men andre oppgaver må påregnes etter behov. Avdelingen består av 2 seksjoner som ledes av hver sin seksjonsleder, og har for tiden ca. 40 medarbeidere.

Avdeling for metodeutvikling og analyse er en sentral forsknings- og metodestøtteenhet i området smittevern, miljø og helse. Vi er involvert i mange forskningsprosjekter, og samarbeider med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Avdelingen er et nasjonalt kompetansemiljø for anvendelse og utvikling av metoder innen statistikk, modellering og bioinformatikk knyttet til infeksjoner. Vi har kjernekompetanse innen infeksjons- og vaksineepidemiologi og avanserte immunologiske laboratoriemetoder anvendt opp mot infeksjoner, vaksinasjon og helseeffekter av miljøfaktorer.

Smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.  

Arbeidsoppgaver
 • Administrativ støtte for avdelingsledelsen
 • Bistå med planarbeid og rapportering
 • Bistå med budsjettering og økonomioppfølging
 • Administrere og koordinere innkjøp og fakturabehandling
 • Bistå med personaladministrasjon og praktisk tilrettelegging i rekrutteringsprosesser
 • Planlegge og gjennomføre møter og seminarer, skrive referater 
 • Saksbehandling og arkivering
 • Bistå med koordinering av forskningsprosjekter
 • Utarbeide og vedlikeholde nettsider
 • Andre oppgaver kan også være aktuelt
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende. Manglende formell utdannelse kan kompenseres av relevant erfaring
 • Erfaring fra funksjoner innen administrativ støtte og økonomioppfølging vil vektlegges
 • Erfaring med administrative saksbehandlings- og arkiveringssystemer, som for eksempel Public 360, er en fordel 
 • Gode ferdigheter i bruk av Office-programmer (Word, Excel, PowerPoint) og gjerne erfaring med digital samhandling 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning, helsetjenesten, forskningsinstitusjoner eller lignende eller er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk
Personlige egenskaper
 • Evne til selvstendig arbeid, tverrfaglig samarbeid og til å ta initiativ
 • Strukturert, stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og positiv innstilling
 • Serviceinnstilt, utadvendt og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert, fleksibel og evne til å håndtere stressende situasjoner 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og sosialt miljø på avdelingen og på instituttet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø med høy faglig kompetanse
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), avhengig av kvalifikasjoner
 • Lønn etter avtale innenfor Statens regulativ
 • En av Norges beste pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger