Spørsmål rettes til

Liv Eikås-Homme
tlf: 941 63 084

Menighetssekretær/ kontormedarbeider

Vegårshei kirkelige fellesråd

Offentlige tjenester og forvaltning

LEDIG STILLING VED KIRKEKONTORET PÅ VEGÅRSHEI
Vi søker etter menighetssekretær/kontormedarbeider i 50% vikarstilling frem til 1.mai 2022 (evt 1.august)

Menighetssekretær (50%):

Oppgavene vil i hovedsak bestå av daglig drift av menigheten. Dette innebærer daglig administrativt arbeid, kontakt med frivillige, administrering av arrangementer, drift av hjemmeside og gjennomføring av tiltak/oppgaver som blir bestemt av menighetsrådet.

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning og/eller relevant realkompetanse innen administrasjon  
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering er ønskelig
 • Fleksibel og strukturert

Kvalifikasjoner:

 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Evne til å planlegge og arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Annet:

 • Tilgang til kontorplass på kommunehuset
 • Engasjement for kirka sin plass og verdi i lokalsamfunnet
 • God fremstillingsevne i norsk skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper
 • Medlemskap i Den norske kirke er påkrevd.
 • Førerkort kl B og må disponere bil 
 • Pensjonsordning i KLP
 • Personlig egenskaper og egnethet vil bli vektlagt
 • Nærmeste overordnede blir kirkevergen.

 

Tiltredelse: Snarest.

Søknadsfrist 24.januar 2022

Søknad sendes til: veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no  

 

Ved spørsmål kontakt:

Liv Eikås-Homme tlf  94 16 30 84 eller leder av menighetsrådet Ingeborg Karine Dale Haugenes, tlf 918 52 247

Se www.vegarshei.kirken.no for utlysningstekst. 

Spørsmål rettes til

Liv Eikås-Homme
tlf: 941 63 084