Detaljer


Menighetsarbeider/trosopplærer

Ledig vikarstilling som 100% menighetsarbeider/trosopplærer i Bamble, Herre- og Stathelle menigheter.

Vi har behov for en engasjert vikar innenfor trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeidet i Bamble-, Herre og Stathelle menigheter.

Trosopplæringen i Den norske kirke arbeider med tiltak og aktiviteter for aldersgruppen 0-18 år som er tilknyttet Den norske kirke.

Vikaren vil ha følgende hovedarbeidsområder:

 • Fortsette det arbeidet som er i gang i menighetene. F. Eks: Etter skoletid,
  trosopplæringstiltak som 4 og 6 års bok, Lysvåken, tårnagenter. ungdomsklubben
  Credo. Vikaren får også ansvar for en gruppe av fjorårskonfirmanter som bidrar inn i konfirmantarbeidet.
 • Planlegge, gjennomføre, og utvikle menighetenes barne- og ungdomsarbeid i tråd med vedtatte planer for trosopplæring i tett samarbeid med stab, menighetsråd og frivillige
 • Rekruttere, utruste og følge opp frivillige
 • Delta i menighetenes trosopplæringsutvalg
 • Oppgaver kan endres etter behov. Menighetsarbeider/trosopplærer jobber i henhold til de til enhver tid gjeldende planer i den enkelte menighet

Kvalifikasjoner

Vi søker en person som:

 • Trives med å jobbe med barn og unge og kommuniserer godt med dem
 • Har engasjement for å dele det kristne budskap med barn og unge
 • Stimulerer andre til deltakelse i menigheten og har gode samarbeidsevner
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
 • Kan jobbe selvstendig, ryddig, strukturert og er løsningsorientert
 • Kan ta administrativt ansvar for sine arbeidsoppgaver
 • Har grunnleggende datakunnskaper
 • Må kunne disponere egen bil mot kjøregodtgjøring
 • Formell kompetanse er ikke et krav, men kan bli tillagt vekt.
 • Personlige egnethet vil bli lagt vekt på.
 • Medlem av Den norske kirke
 • Den som tilsettes må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest)ihht. Kirkeloven § 29.

Vi kan tilby deg:

 • Selvstendig oppgaveløsning med lønn i hht hovedtariffavtale.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte kirkeverge; Astrid Thomasberg, 35 96 52 82/92 26 93 21

Søknaden sendes til Kirkevergen i Bamble, Rådhuset postboks 80, 3993 Langesund, innen 30.09.2020.

Tiltredelse så snart som mulig.

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater