Ledig stilling

Statistisk sentralbyrå - SSB

Medarbeider til reiselivsstatistikk

Offentlig forvaltning

Vil du samle og bruke data til å forstå norsk reiseliv?
Vi søker engasjert kollega til ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver innen området reiselivsstatistikk. Statistikk som viser utviklingen i reiselivsbransjen er høyt etterspurt i samfunnet. Vi skal videreutvikle denne statistikken i tråd med brukerbehovene.
 
Jobben er å gjennomføre månedlige og kvartalsvise undersøkelser om norsk reiseliv og grensehandel, og analysere resultatene.
 
Vi ser etter deg som har litt praktisk erfaring med R, Python, SQL, andre data science verktøy, eller lignende, og ønsker å utvikle disse ferdighetene videre. Vi tilbyr intern kursing i både programmering og statistiske metoder, med et mål om at du skal være med på å videreutvikle statistikkproduksjonen. Det er viktig at du er selvstendig, strukturert og har gode samarbeidsegenskaper. Det er også viktig at du kan tilegne deg ny kompetanse, både faglig og teknisk.
 
Seksjon for næringslivets konjunkturer har om lag 20 årsverk og har ansvaret for månedlige og kvartalsvise statistikker som er viktige for å forstå konjunkturutviklingen i Norge. Seksjonen arbeider tett opp mot Seksjon for nasjonalregnskap og konjunkturtendensene i SSBs forskningsavdeling.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, for eksempel siviløkonom eller samfunnsøkonom
 • Gode IT-kunnskaper. Gjerne erfaring med programmering, for eksempel i R eller Python
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Ønskelig med erfaring innenfor statistikkproduksjon
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper:

 • Har gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Er pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst
 • Har evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til initiativ og nytenkning

Vi tilbyr:

 • Jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Vi har stor tillit hos befolkningen og blant beslutningstakere, og som medarbeider i SSB blir du del av et stort fagmiljø
 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver kr. 516 800 - 594 500 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og ev. stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Mulighet for å trene én time i uken i arbeidstid, med treningsrom i kontorlokalene. Vi har også felles aktiviteter innen idrett og kultur.
 • Fleksitid, betalt overtid og sommertid i perioden 15. mai til og med 14. september
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som betyr at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser.

 

 • For at vi skal best mulig skal kunne vurdere din søknad trenger vi at du innen søknadsfristen registrer relevant dokumentasjon i den elektroniske søkeportalen (attester, vitnemål osv.). For kandidater som vi vurderer å ansette kan vi utføre bakgrunnssjekk og kontroll av dokumentasjon.
 • Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste, som kan bli gjort tilgjengelig for de som ber om innsyn i listen. Det er mulig å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker å bli unntatt. Vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss.
 • SSB skal være et godt sted å jobbe for alle, og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å løse fremtidens oppgaver. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker på stillingen. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi inviterer minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppe til intervju. Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging vil vi strekke oss langt for å imøtekomme ditt behov.