Spørsmål rettes til

Sondre Skeie
tlf: 95 04 82 11

MEDARBEIDAR

Hogst og Rydding AS

Skogbruk Industri / Produksjon

Hogst og Rydding AS
treng ny arbeidar for linjerydding og anna skogrydding.

Arbeidsområde rundt om i Hordaland, med base på Voss.

Arbeidsoppgåver:
• Manuell hogst • Linjerydding for kraftselskap
• Skogrydding langs veg etc.

MÅ ha god erfaring med motorsag og stå-på-vilje.

Ta kontakt med dagleg leiar Sondre Skeie på tlf. 950 48 211 eller e-post: sondre.skeie@hogstogrydding.no

 

Spørsmål rettes til

Sondre Skeie
tlf: 95 04 82 11