• Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3608017
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune

Me søker ringevikarar i pleie- og omsorg

Samnanger kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eining for pleie og omsorg er den største eininga i kommunen. Ansvarsområda til eininga er mellom anna sjukeheim, heimesjukepleie, praktisk bistand i heimen, bufellesskap for funksjonshemma og dagsenter.   Me er opptatt av stadig å jobba for gode og kvalitative tenester, og ynskjer heile tida å utvikla og forbedra tenestene me leverer.  Pasientsikkerhet og kvalitetsbedring er me svært opptatt av. 

Me søkjer etter ringevikarar i pleie og omsorg, søknader vil bli vurdert fortløpande.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Sikre pasientens individuelle behov
 • Jobbe målretta for å gi pasientane, og pårørande deira ein tryggleik og ein fagleg kvalitet som gjenspeglar ein verdig alderdom 
 • Ta del i faglege avgjerder, og utviklinga til avdelinga 
 • Delta i ulike små og større prosjekt 
 • Delta i team rundt brukar og bidra med fagleg kompetans
 • Delta i direkte tenesteyting mot brukarar
 • Bidra til trygg medikamanethandtering
 • Delta i daglege gjeremål i eininga og andre delegerte arbeidsoppgaver frå leder 

Kvalifikasjonar:

 • Me søkjer fortrinnsvis etter sjukepleiarar/helsefagarbeidarar eller student i helsefaglig utdanning 
 • Andre med interesse for menneske/eldre eller erfaring frå lignande  arbeid oppfordres også til å søkja.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Beherskar pc og bruk av elektronisk arbeidsverktøy, då me brukar elektronisk pasientjournal system CosDoc
 • Søkjar må ha førarkort
 • Du må kunna leggja fram politiattest 

Personlege eigenskapar:

 • Ønskjer å jobbe med eldre sjuke menneske
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du er engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Du er åpen for nye utfordringar
 • Evne til å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Fleksibel
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive


Me tilbyr:

 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger 


Me ønsker eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre tilsette skal gjenspeigla befolkninga forøvrig. Me oppforda alle som er kvalifisert til å søke jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Me gjer merksam på at søkjarlister til stillingar i kommunen er offentlege, jf. § 25 i offentleglova. Opplysningar om søkjaren kan verta gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. I slike tilfelle vil søkjaren verta varsla på førehand, slik at han/ho har moglegheit til å trekkja søknaden.

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP sin pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap

 
 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  Tysse
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Tysse
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3608017
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune