Matroser - vikariater og faste stillinger på AHTS

Atrium Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

For en større kunde søker vi nå etter matroser med spesifikk erfaring fra AHTS/ankerhåndteringsoperasjoner.

Dette kan være både vikariater av kortere varighet og faste stillinger.

Vennligst oppgi i søknaden om du bare ønsker tilbud om vikariater eller om du også er interessert i faste stillinger.

I søknaden bør det også informeres om hvilke AHTS`er du har erfaring fra, når og ca hvor mange rig moves du har vært med på

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra AHTS i operasjon

Grunnleggende sikkerhetskurs STCW

Ferdighetssertifikat Matros

Ferdighetssertifikat HMOB

Ferdighetssertifikat sikringsplikter

G11

Gyldig helseattest, pass og sjøfartsbok