Matroser/kokekyndige lettmatroser Brønnbåt- Åpen Søknad

Atrium Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Brønnbåtnæringen er i vekst og vi søker kandidater som er interesserte i å jobbe som matroser eller kokekyndige lettmatroser på brønnbåt eller andre servicefartøy innen havbruk.
Det kan dreie seg både om vikariat og faste stillinger.

Kvalifikasjoner:

Gyldig:

Helseattest

Sikkerhetkurs STCW

Sjøfartsbok

Pass

STCW Security duties COP

Brovaktssertifikat

 

Matrosstillinger:

Gyldig ferdighetssertifikat Matros


Kokekyndig lettmatros:

for å bli vurdert som kokekyndig vil det normalt være påkrevd erfaring fra restaurant, fartøy, storkjøkken etc.

 

Krav vil variere etter type stilling, fartøy  og seilingsområde.

Vi søker kandidater med ulik maritim bakgrunn, men tidligere erfaring fra brønnbåt/servicefartøy er ofte etterspurt av våre klienter.