Matroser - faste stillinger på ankerhåndteringsskip

Atrium Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Vi ser etter flere matroser til faste stillinger på ankerhåndteringsfartøy.

 

Tiltredelse fra 22. juni og 20. juli.

 

Søknader blir behandlet fortløpende.

 

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra AH-operasjoner/rig moves

Grunnleggende sikkerhetskurs STCW

Ferdighetssertifikat matros

Ferdighetssertifikat sikringsplikter

Ferdighetssertifikat HMOB

Stroppekurs

Gyldig helseattest for skip