Maskinsjefer og 1.maskinister til PSV - vikariater fra ca 27-28 juli

Atrium Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Vi får behov for et antall Maskinsjefer og 1. maskinister til forskjellige supplyskip fra 27-28 juli.

I utgangspunktet er dette vikariater på inntil 4 uker, men vi vil gjerne også høre fra dere som bare kan ta en 1, 2 eller 3 uker

Alle opererer i Nordsjøen.

Kvalifikasjoner:

M1 eller M2 

Grunnleggende sikkerhetskurs

Gyldig helseattest og pass

Gyldig FSE

Gjerne erfaring fra supplyskip