Detaljer

 • Bedrift
  Fjord1 ASA
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Samferdsel og infrastruktur
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3152142
 • Se her for andre jobber fra Fjord1 ASA

Maskinsjef reservefartøy, område Nordmøre og Trøndelag

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa!

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest
attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden!

 

Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i ressursgruppe på Nordmøre og i Trøndelag med ein spesiell prioritet mot sambandet Brekstad-Valset.

Stillinga skal sikre at reservefartøya har forsvarlig ettersyn i opplagsperiode, samt at fartøya sin tilstand er tilstrekkeleg ivaretatt ved avslutting av opplagsperiode. Omfanget av ettersyn vil variere ut frå type opplag.

Dei aktuelle reservefartøya vil p.t. vere MF Edøyfjord og MF Nordmøre, opplag i Kristiansund.

Ved behov må ein også tenestegjere på andre fartøy i rutedrift.

 

Skiftordning: 2 veker på og 2 veker av.

Søkjar må gjerne bu lokalt.

Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!

Arbeidsoppgåver
 • Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine krav
 • Vedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystem
 • Skal saman med skipsførar bidra til at trggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM koden
 • Sørge for opplæring av personell under si leiing
 • Oppgåver knytt til alarminstruks
 • Oppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemte og reservedelsoversikt
 • Akrivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualar
 • Halde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatn
 • Føre maskinsdagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne krav
 • Budsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområde
 • Sørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatert
 • Sørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområde
Kvalifikasjonar
 • Minimum M3-sertifikat
 • Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta
 • Krise- og passasjerhandtering
 • Gyldig helseerklæring
 • Allsidig erfaring som maskinsjef
Personlege eigenskapar
 • Evne til å arbeide tett med andre mennesker over tid
 • Godt humør
 • God kommunikasjonsevne
 • Serviceinnstilt
 • Fleksibel
Vi tilbyr
 • Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Det Norske Maskinistforbund
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.
 • Gode velferdsordningar
 • Skiftordning: 2 veker på, 2 veker av