Maskinromsoperatører til flyttbar innretning - engasjementer

Atrium Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Atrium har for en av våre kunder påbegynt arbeidet med å danne en ressurspool av Maskinroms- operatører til flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Aktuelle kandidater vil bli sendt ut på opplæring/utsjekk på innretningen, slik at de ved behov kan kalles ut uten å måtte gjennomgå tidkrevende overlapps- og opplæringsperioder.

Vikariatene vil for det meste bestå av en normal offshoreperiode på 2 uker, men det kan også oppstå behov av lengre varighet, flere turer på 2:4-ordning.

I forbindelse med innsending av søknad vil du måtte svare på en noen enkle spørsmål. Disse spørsmålene er til for at vi skal kunne danne oss et bilde av hva som eventuelt kreves for at en søker blir kvalifisert.

Til disse stillingene godtar vi bare søknader via denne annonsen i Webcruiter, og søknader som kommer på mail eller via andre kanaler vil ikke bli vurdert.

Kvalifikasjoner:

M4 eller høyere

Tankermann olje highest grade

Grunnleggende sikkerhetskurs NOG, eventuelt nyere STCW-sikkerhetskurs og HUET som kan påbygges til NOG

Gyldig helseattest offshore

GMDSS/ROC eller VHF-sertifikat

Kurs "Søk og Redning"

Minimum 3 års relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet eller offshore-/handelsflåten