Maskinoffiserer til Brønnbåt, Åpen søknad

Atrium Rekruttering AS

Rekruttering og bemanning

Brønnbåtnæringen er i vekst og vi søker kandidater som er interesserte i å jobbe som maskinoffiser på brønnbåt eller andre servicefartøy innen havbruk.

Det kan dreie seg både om vikariat og faste stillinger.

Kvalifikasjoner:

Gyldig:

- sertifikat maskinoffiser

- helseattest

- STCW sikkerhetskurs

- sjøfartsbok

- pass


Krav vil variere etter type stilling, fartøy  og seilingsområde

Vi søker kandidater med ulik maritim bakgrunn, men tidligere erfaring fra brønnbåt/servicefartøy er ofte etterspurt av våre klienter.

Det er viktig å få fram på søknaden tidligere fartstid fra brønnbåt/ servicefartøy og eventuell kompetanse i bruk av  fiskehåndteringssystem (MMC eller CFlow)