Ledig stilling

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Maskinist / maskiningeniør

Direktorater og tilsynsorgan

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs kysten, og jobber hver dag for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord. Region 5 er en av syv regioner og har til sammen ni ansatte fordelt på regionskontoret i Kristiansund og tilsynskontoret i Trondheim.

Vi søker nå etter en inspektør til regionskontoret vårt i Kristiansund. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide innenfor Sjøfartsdirektoratets kjerneprosess 3; verifikasjon av oppfyllelse av krav for sjøfolk og fartøy. 
  Herunder:
  • Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer norske skip og flyttbare innretninger
  • Inspeksjon ved nybygg, ombygginger og sertifikatfornyelser i regionen
  • ISM-revisjon
  • Kontroll av utenlandske skip som anløper norske havner
  • Kontroll av sjøfolks kvalifikasjoner samt arbeids- og levevilkår
  • Tilsyn med servicestasjoner for redningsutstyr
  • Fjerntilsyn
 • Hospitering ved andre regions- og tilsynskontor ved behov
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som maskinist tilsvarende klasse M1, eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets - samt 5 års erfaring i tilknytning til maritimt fagområde. Vi søker fortrinnsvis en kandidat med utdanning som nevnt ovenfor, men godt kvalifiserte søkere med relevant elektro-, automasjons-, eller nautisk bakgrunn vil kunne bli vurdert til stillingen
 • Erfaring fra M1-stilling om bord, eller relevant praksis fra fartøy, skipsverft, rederi, maritime kontrollinstanser og lignende
 • Interesse for/gode kunnskaper knyttet til bruk av digitale verktøy
 • Kjennskap til norsk - og internasjonalt regelverk innenfor skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratets funksjoner er ønskelig
 • Det er ønskelig med erfaring som revisjonsleder innenfor ISM
 • Det kreves sertifikat for personbil

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og effektiv
 • Analytisk og systematisk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Det kreves god helse og førlighet

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver og samarbeid med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø - noe som gir muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.
 • Fleksibelt arbeidssted innenfor direktoratets retningslinjer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for avspasering
 • Gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Stillingene lønnes etter kvalifikasjoner med stillingskodene:
  • 1087 overingeniør, brutto årslønn kr. 493.000 - 599.000 per år.
  • 1181 senioringeniør, brutto årslønn kr. 543.500 - 710.000 per år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av forskjellige grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende  yrkeskarriere. Om du melder fra at du tilhører en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt i statistikkformål (anonymisert). Mer info her.